Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Gmyrek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12210
201022
200722
200611
200511
200411
200311
2002211
200111
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12102
201022
200722
200611
200511
200411
200311
2002211
200111
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1212
201022
200722
200611
200511
200411
200311
200222
200111
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1212
201022
200722
200611
200511
200411
200311
200222
200111
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1248
201022
200722
200611
200511
200411
200311
200222
200111
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem12102
201022
200722
200611
200511
200411
200311
2002211
200111
1999111
 • Accuracy analysis of the special railway control networkAnaliza dokładności kolejowej osnowy specjalnej / Jan GMYREK, Jan GOCAŁ // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 28, Abstr. Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An analysis of the accuracy of a railway control network on curvilinear sections of a lineAnaliza dokładności osnowy kolejowej na krzywoliniowych odcinkach linii / Jan GMYREK // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 47–52. — Bibliogr. s. 51, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza dokładności tyczenia metodą biegunową i metodą swobodnego stanowiskaAccuracy analysis of setting out by polar and free station method / Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2004 t. 10 z. 1, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu dodatkowych pomiarów GPS na dokładność osnowy realizacyjnejAnalysis of influence of additional GPS measurements on network accuracy / Jan GMYREK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 23–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-02/Geomatics_2007_2_02.pdf

 • keywords: additional GPS measurements in the networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka dokładnościowa zintegrowanej osnowy kolejowejAccuracy characteristics of an integrated control network for railways / Jan GMYREK, Jan GOCAŁ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 31–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dr hab. inż. Alojzy Dzierżęga, prof. AGH : nota biograficzna[Dr hab. inż. Alojzy Dzierżęga, prof. AGH : a biographical note] / Jan GMYREK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 29–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Prof. dr hab. inż. Jan Gocał : nota biograficzna[Prof. dr hab. inż. Jan Gocał : a biographical note] / Jan GMYREK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 25–28. — Nota dostępna tylko w wersji drukowanej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Tyczenie punktów pośrednich łuku kołowego metodą dzielenia strzałkiSetting out of intermediate points of circular arc by method of dividing of arrow / Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 133–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ dodatkowych pomiarów osnowy za pomocą GPS na dokładność wytyczenia obiektu metodą biegunowąInfluence of additional measurements of a network using GPS on the accuracy of setting out by the polar method / Alojzy DZIERŻĘGA, Jan GMYREK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: dodatkowe pomiary GPS

  keywords: additional GPS measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ osnowy na dokładności tyczenia w konstrukcjach jednoznacznychNetwork influence on the setting out accuracy without additional observations / Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2, s. 151–153. — Bibliogr. s. 153, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02/Geodezja_2006_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: dokładność tyczenia

  keywords: an accuracy of setting out

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ osnowy na dokładność tyczenia kątaThe influence of a network on accuracy of setting out angle / Jan GMYREK, Jan GOCAŁ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2001 t. 7 z. 1, s. 35–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ osnowy na dokładność tyczenia metodą swobodnego stanowiskaNetwork influence on setting out accuracy by free station method / Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 127–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: swobodne stanowisko

  keywords: free station

  cyfrowy identyfikator dokumentu: