Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Gmyrek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Accuracy analysis of the special railway control networkAnaliza dokładności kolejowej osnowy specjalnej / Jan GMYREK, Jan GOCAŁ // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 28, Abstr. Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An analysis of the accuracy of a railway control network on curvilinear sections of a lineAnaliza dokładności osnowy kolejowej na krzywoliniowych odcinkach linii / Jan GMYREK // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 47–52. — Bibliogr. s. 51, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza dokładności konstrukcji wcięcia wsteczAnalysis of resection precision / Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 81–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza dokładności tyczenia metodą biegunową i metodą swobodnego stanowiskaAccuracy analysis of setting out by polar and free station method / Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2004 t. 10 z. 1, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu dodatkowych pomiarów GPS na dokładność osnowy realizacyjnejAnalysis of influence of additional GPS measurements on network accuracy / Jan GMYREK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 23–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-02/Geomatics_2007_2_02.pdf

 • keywords: additional GPS measurements in the networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka dokładnościowa zintegrowanej osnowy kolejowejAccuracy characteristics of an integrated control network for railways / Jan GMYREK, Jan GOCAŁ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 31–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Doświadczalne badania dokładności tyczenia punktów z wykorzystaniem tachymetrów elektronicznych i odbiorników satelitarnychExperimental examination of positional accuracy of points set out with total stations and RTK GPS receivers / Jan GOCAŁ, Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 71–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dr hab. inż. Alojzy Dzierżęga, prof. AGH : nota biograficzna[Dr hab. inż. Alojzy Dzierżęga, prof. AGH : a biographical note] / Jan GMYREK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 29–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prof. dr hab. inż. Jan Gocał : nota biograficzna[Prof. dr hab. inż. Jan Gocał : a biographical note] / Jan GMYREK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 25–28. — Nota dostępna tylko w wersji drukowanej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Tyczenie punktów pośrednich łuku kołowego metodą dzielenia strzałkiSetting out of intermediate points of circular arc by method of dividing of arrow / Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 133–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ dodatkowych pomiarów osnowy za pomocą GPS na dokładność wytyczenia obiektu metodą biegunowąInfluence of additional measurements of a network using GPS on the accuracy of setting out by the polar method / Alojzy DZIERŻĘGA, Jan GMYREK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: dodatkowe pomiary GPS

  keywords: additional GPS measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ osnowy na dokładności tyczenia w konstrukcjach jednoznacznychNetwork influence on the setting out accuracy without additional observations / Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2, s. 151–153. — Bibliogr. s. 153, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02/Geodezja_2006_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: dokładność tyczenia

  keywords: an accuracy of setting out

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ osnowy na dokładność tyczenia kątaThe influence of a network on accuracy of setting out angle / Jan GMYREK, Jan GOCAŁ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2001 t. 7 z. 1, s. 35–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ osnowy na dokładność tyczenia metodą swobodnego stanowiskaNetwork influence on setting out accuracy by free station method / Jan GMYREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 127–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: swobodne stanowisko

  keywords: free station

  cyfrowy identyfikator dokumentu: