Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Barycz, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza porównawcza stanu technicznego i zakresu uszkodzeń budynków na terenie górniczym LGOM
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Stanisław BARYCZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — S. 715–726
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza stanu bezpieczeństwa dwóch budynków zagrożonych reaktywacją starych zrobów górniczych
  AutorzyStanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoREMO 2000 : problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych : IX konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9 grudnia 2000. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2000. — S. 125–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2001]
 • TytułAnalysis of the causes of damage suffered by concrete at the slag granulation facility
  AutorzyStanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoFailures of concrete structures : proceedings of 9th the international EXPERTCENTRUM conference : Bratislava, Slovakia September, 5–September, 7, 2001 / ed. E. Jávor. — Bratislava : EXPERTCENTRUM, 2001. — S. 165–170
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania i rekonstrukcja obiektów granulacji żużla
  AutorzyStanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoAwarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — S. 125–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2001]
 • TytułDurability of reinforced concrete cylindrical chimneys
  AutorzyStanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Wojciech KOCOT
  ŹródłoQuality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — S. 21–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 1999]
 • TytułDziałalność naukowo-badawcza Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
  AutorzyJan GOCAŁ, Stanisław BARYCZ
  Źródło„Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska” : sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH : Kraków, 24–25 czerwiec 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Kraków : AGH], [1999]. — S. 47–51
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEvaluating damage to a typical precast warehouse building
  AutorzyKarol FIREK, Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Michał WITKOWSKI
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 25–34
 • słowa kluczowe: ocena stanu technicznego budynku, uszkodzenia budynku, hale żelbetowe prefabrykowane, bezpieczeństwo konstrukcji

  keywords: evaluating technical condition of building structures, damage of building, warehouse building in the reinforced concrete precast technology, safety of structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.25

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułIndustrial reinforced concrete chimneys resistance to the influence of mining activities
  AutorzyStanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 803–817
 • keywords: reinforced concrete chimneys, safety, influence of mining exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 1997]
 • TytułO anomaliach zaobserwowanych w rejonach występowania poziomych odkształceń ściskających
  AutorzyStanisław BARYCZ, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoIV [Czwarte] Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Rytro, 24–27 września 1997 r. / Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [etc.]. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 331–341
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2000]
 • TytułO posadowieniu żelbetowego komina w zwartej zabudowie elektrowni
  AutorzyStanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoProblemy eksploatacji, remontów i wznoszenia budowlanych obiektów energetycznych : II [druga] konferencja naukowo-techniczna. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 11–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułO uszkodzeniach budynków spowodowanych nieciągłymi deformacjami terenu
  AutorzyStanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 1999 t. 55 nr 12, s. 12–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułOcena stopnia destrukcji betonu i żarobetonu żelbetowego komina cylindrycznego
  AutorzyStanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Wojciech KOCOT
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1, s. 137–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułOcena wpływu eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych
  AutorzyStanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA
  ŹródłoBudownictwo w energetyce / pod red. Jerzego Hoły, Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — S. 15–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [referat, 2009]
 • TytułOkreślenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowych
  AutorzyStanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA
  ŹródłoX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — S. 7–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2001]
 • TytułProblemy diagnostyki i rekonstrukcji wysokich żelbetowych kominów przemysłowych
  AutorzyStanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA
  ŹródłoNowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 67–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2004]
 • TytułProblemy wyburzeń zużytych technicznie kominów żelbetowych
  AutorzyStanisław BARYCZ, Leszek Hawro, Rajmund ORUBA, Ryszard Ratajczak
  ŹródłoBudownictwo w energetyce : IV konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, Bogatynia, Złotniki Lubańskie 26–28 maja 2004 r. / IB PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2004. — S. 19–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2000]
 • TytułProblemy zagrożenia azbestem w trakcie remontów kominów przemysłowych
  AutorzyStanisław BARYCZ
  ŹródłoZagrożenie azbestem podczas remontów i modernizacji chłodni kominowych i kominów : uwarunkowania techniczne i prawne : materiały seminarium szkoleniowego : Kraków, 15–16 czerwca 2000 / pod red. Jerzego Dyczka, Waldemara Pichóra ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Zakład Materiałów Budowlanych. — Kraków : AGH, 2000. — S. 81–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułProblemy związane z posadowieniem sześcioprzewodowego komina przemysłowego
  AutorzyStanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoProblemy Projektowe Przemysłu i Budownictwa : czasopismo naukowo-techniczne. — 2000 R. 47 nr 2, s. 55–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPropozycja oceny stopnia zagrożenia zabudowy powierzchni podtopieniami związanymi z likwidacją zakładu górniczego
  AutorzyStanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2016 t. 67 nr 2, s. 169–171
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2001]
 • TytułPrzebudowa znacznie uszkodzonego żelbetowego komina H=180 m w elektrociepłowni
  AutorzyStanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Leszek Hawro
  ŹródłoAwarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — S. 133–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPrzyczyny uszkodzeń i przyspieszonego zużycia żelbetowego zbiornika koncentratu rudy miedzi
  AutorzyStanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Marian Świerczek
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2006 t. 11 z. 2, s. 195–204
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułPrzykład modernizacji znacznie zużytego żelbetowego komina przemysłowego
  AutorzyStanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA
  ŹródłoPrzegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — 2010 nr 5, s. 55–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPrzystosowanie istniejących kominów żelbetowych w elektrowniach do odprowadzania odsiarczonych spalin
  AutorzyStanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 2, s. 365–375
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: