Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Barycz, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza stanu technicznego i zakresu uszkodzeń budynków na terenie górniczym LGOM
2
 • Evaluating damage to a typical precast warehouse building
3
 • Industrial reinforced concrete chimneys resistance to the influence of mining activities
4
 • Ocena wpływu eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych
5
 • Określenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowych
6
 • Problemy wyburzeń zużytych technicznie kominów żelbetowych
7
 • Propozycja oceny stopnia zagrożenia zabudowy powierzchni podtopieniami związanymi z likwidacją zakładu górniczego
8
 • Przyczyny uszkodzeń i przyspieszonego zużycia żelbetowego zbiornika koncentratu rudy miedzi
9
 • Przykład modernizacji znacznie zużytego żelbetowego komina przemysłowego
10
 • Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalin
11
 • Rola i zakres rocznych i pięcioletnich okresowych przeglądów żelbetowych kominów przemysłowych
12
 • Stan awaryjny komina „mokrego” H=150 m
13
 • Stan awaryjny remontowanego komina żelbetowego o wysokości 120 m
14
 • Szczególny przypadek rekonstrukcji znacznie uszkodzonego żelbetowego komina przemysłowego H = 120 m
15
 • The effect of preventive conservation measures on the technical condition of a religious building located in the mining area
16
 • The role of testing technical features of concrete to assess predicted durability of massive reinforced concrete structures on the example of turbine set foundations
17
 • Uszkodzenia ceramicznych przewodów spalin w kominach wieloprzewodowych
18
 • Uwagi na temat ustalania odporności dynamicznej obiektów mostowych poddawanych oddziaływaniu wstrząsów górniczych
19
 • Wpływy obciążeń termicznych na uszkodzenia żelbetowych fundamentów wentylatorów ciągu spalin
20
 • Wyburzanie zużytych technicznie żelbetowych kominów przemysłowych
21
 • Wykorzystanie rdzeniowych próbek betonu do badania korozyjnej degradacji żelbetowych kominów przemysłowych
22
 • Wymagania prawne dotyczące oceny stanu technicznego żelbetowych kominów przemysłowych
23
 • Wyniki badań struktury stanu technicznego oraz odporności na wpływy górnicze zabudowy wiejskiej i podmiejskiej Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego