Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Barycz, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem232714
201633
201511
201411
201311
2012312
2010211
2009211
200811
2006312
2004211
2002431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem23194
2016321
201511
201411
201311
201233
201022
2009211
200811
200633
200422
200244
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2323
201633
201511
201411
201311
201233
201022
200922
200811
200633
200422
200244
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem23221
2016312
201511
201411
201311
201233
201022
2009211
200811
200633
200422
200244
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem231013
201633
201511
201411
201311
2012321
2010211
2009211
200811
200633
200422
200244
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem23158
201633
201511
201411
201311
201233
2010211
200922
200811
200633
2004211
2002413

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza porównawcza stanu technicznego i zakresu uszkodzeń budynków na terenie górniczym LGOMA comparative analysis of technical wear and the scope of damage of buildings in the Legnica-Głogów copper mining district / Aleksander WODYŃSKI, Stanisław BARYCZ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 715–726. — Bibliogr. s. 725, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Evaluating damage to a typical precast warehouse buildingOcena uszkodzeń typowej prefabrykowanej hali magazynowej / Karol FIREK, Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Michał WITKOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 25–34. — Bibliogr. s. 34, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ocena stanu technicznego budynku, uszkodzenia budynku, hale żelbetowe prefabrykowane, bezpieczeństwo konstrukcji

  keywords: evaluating technical condition of building structures, damage of building, warehouse building in the reinforced concrete precast technology, safety of structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.25

3
 • Industrial reinforced concrete chimneys resistance to the influence of mining activitiesOkreślenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowych / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 803–817. — Bibliogr. s. 816–817

 • keywords: reinforced concrete chimneys, safety, influence of mining exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena wpływu eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowychMining eksploitation effect safety of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce = Building engineering in energetics / pod red. Jerzego Hoły, Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 90. Studia i Materiały ; ISSN 0137-6241 ; 19). — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Określenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowychEvaluation of resistance to mining influence of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 7–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Problemy wyburzeń zużytych technicznie kominów żelbetowychProblem of demolition of high reinforced concrete chimneys in power plants / Stanisław BARYCZ, Leszek Hawro, Rajmund ORUBA, Ryszard Ratajczak // W: Budownictwo w energetyce : IV konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, Bogatynia, Złotniki Lubańskie 26–28 maja 2004 r. = Building engineering in power industry : the 4th conference / IB PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2004. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 84) ; (Seria: Konferencje ; nr 32). — S. 19–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Propozycja oceny stopnia zagrożenia zabudowy powierzchni podtopieniami związanymi z likwidacją zakładu górniczegoThe proposal of the assessment of hazard to surface structures by flooding associated with the liquidation of a mine / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 t. 67 nr 2, s. 169–171. — Bibliogr. s. 171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przyczyny uszkodzeń i przyspieszonego zużycia żelbetowego zbiornika koncentratu rudy miedziThe reasons of damages and accelerated technical wear of reinforced concrete conteiner of copper concentrate / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Marian Świerczek // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 195–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przykład modernizacji znacznie zużytego żelbetowego komina przemysłowego[The example of modernization of significantly worn reinforced concrete industrial chimneys] / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2010 nr 5, s. 55–58. — Bibliogr. s. 58. — VII konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo w energetyce” : Złotniki Lubańskie 11–14 maja 2010. — Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalinAdaptation of the chimney H = 150 m for discharging wet flue gas / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Aleksander WODYŃSKI, Janusz Darłak, Jerzy Bączkowski, Piotr Woronicz, Leszek Hawro // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 5, s. 50–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kominy przemysłowe, spaliny mokre, TWS

  keywords: industrial chimneys, wet flue gas, FRP

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2016.05.23

11
 • Rola i zakres rocznych i pięcioletnich okresowych przeglądów żelbetowych kominów przemysłowychRole and range of periodical (annual and five-year) inspections of reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce = Building engineering in energetics / pod red. nauk. Jerzego Hoły i Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 86. Studia i Materiały ; ISSN 0137-6241 ; nr 17). — S. 21–27. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stan awaryjny komina „mokrego” H=150 mAccidental condition of „wet” chimney H=150 / Rajmund ORUBA, Andrzej Grudzień, Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Karol FIREK // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2014 nr 5, s. 28–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kondensat spalin, komin mokry, stan awaryjny komina

  keywords: wet chimney, flue gas condensate, accidental condition of chimney

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stan awaryjny remontowanego komina żelbetowego o wysokości 120 mHazardous condition of a 120-metre reinforced concrete chimney undergoing repair / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Leszek Hawro // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2012 nr 5, s. 44–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.. — „Budownictwo w energetyce” : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba, 15–18 maja 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Szczególny przypadek rekonstrukcji znacznie uszkodzonego żelbetowego komina przemysłowego H = 120 mAn untypical case of reconstruction of a considerably damaged reinforced concrete industrial chimney H = 120 m / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Leszek Hawro // W: Budownictwo w energetyce : III [trzecia] konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba, 4–6.04.2002 = Constructions in power industry / IB PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 81) ; (Seria: Konferencje ; nr 30). — S. 19–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The effect of preventive conservation measures on the technical condition of a religious building located in the mining areaWpływ zabezpieczeń profilaktycznych na stan techniczny budynku sakralnego usytuowanego na terenie górniczym / Stanisław BARYCZ, Karol FIREK, Wojciech KOCOT, Agnieszka MALINOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 2, s. 351–364. — Bibliogr. s. 364. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-26. — tekst: http://goo.gl/WMTs8U

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, eksploatacja górnicza, zabezpieczenia profilaktyczne budynku

  keywords: mining exploitation, mining damage, preventive conservation of the building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0026

16
17
 • Uszkodzenia ceramicznych przewodów spalin w kominach wieloprzewodowychDamage to ceramic flues in multiple-flue chimneys / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Marian Świerczek, Janusz Darłak // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2012 nr 5, s. 48–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — „Budownictwo w energetyce” : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba, 15–18 maja 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Uwagi na temat ustalania odporności dynamicznej obiektów mostowych poddawanych oddziaływaniu wstrząsów górniczych[Remarks on determining dynamic resistance of bridge structures subjected to the impact of mining tremors] / Janusz RUSEK, Stanisław BARYCZ // W: Ochrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : [IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : Rytro, 17–19 października 2012] / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-53-9. — S. 241–246. — Bibliogr. s. 246. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływy obciążeń termicznych na uszkodzenia żelbetowych fundamentów wentylatorów ciągu spalinThe effects of heat load on damage to reinforced concrete foundations of flue fans / Stanisław BARYCZ, Henryk Ciurej, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce : III [trzecia] konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba, 4–6.04.2002 = Constructions in power industry / IB PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 81) ; (Seria: Konferencje ; nr 30). — S. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wyburzanie zużytych technicznie żelbetowych kominów przemysłowychDemolition of technical worn out high reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 2, s. 211–220. — Bibliogr. s. 219–220, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kominy żelbetowe

  keywords: concrete chimnevs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie rdzeniowych próbek betonu do badania korozyjnej degradacji żelbetowych kominów przemysłowychApplication of concrete core samples to investigations of corrosive degradation of reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 183–193. — Bibliogr. s. 192–193, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wymagania prawne dotyczące oceny stanu technicznego żelbetowych kominów przemysłowych[Legal requirements concerning technical condition of reinforced concrete industrial chimneys] / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Karol Antoniszyn // W: Energia 2010 : konsekwencje dla polskiej energetyki wprowadzenia dyrektyw UE o emisjach z przemysłu : XI konferencja naukowo-techniczna : 13–20 marca 2010 S. Cristina, Val Gardena / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej, PROEKO. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 68–72. — Bibliogr. k. 72, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wyniki badań struktury stanu technicznego oraz odporności na wpływy górnicze zabudowy wiejskiej i podmiejskiej Legnicko-Głogowskiego Okręgu MiedziowegoThe research results of the structure of technical condition and the resistance to mining impact of the rural and suburban building development in the Legnica-Głogów Copper Mining District / Stanisław BARYCZ, Karol FIREK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2002 t. 7 z. 1, s. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: