Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Barycz, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem41121919
201633
201511
201411
201311
2012312
2010211
2009211
200811
2006312
2004211
2002431
20018161
2000532
1999532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem41356
2016321
201511
201411
201311
201233
201022
2009211
200811
200633
200422
200244
2001862
200055
199955
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem41392
201633
201511
201411
201311
201233
201022
200922
200811
200633
200422
200244
2001862
200055
199955
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem41239
2016312
201511
201411
201311
201233
201022
2009211
200811
200633
200422
200244
200188
200055
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem411031
201633
201511
201411
201311
2012321
2010211
2009211
200811
200633
200422
200244
200188
200055
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem411922
201633
201511
201411
201311
201233
2010211
200922
200811
200633
2004211
2002413
200188
2000514
19995321
 • Analiza porównawcza stanu technicznego i zakresu uszkodzeń budynków na terenie górniczym LGOMA comparative analysis of technical wear and the scope of damage of buildings in the Legnica-Głogów copper mining district / Aleksander WODYŃSKI, Stanisław BARYCZ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 715–726. — Bibliogr. s. 725, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza stanu bezpieczeństwa dwóch budynków zagrożonych reaktywacją starych zrobów górniczychSafety analysis of two buildings threatened by reactivating of old mining workings / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI // W: REMO 2000 : problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych : IX konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9 grudnia 2000 = REMO 2000 : renovation problems in buildings and historical monuments : IX science and technology conference. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2000. — ISBN10: 83-7125-073-8. — S. 125–132. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the causes of damage suffered by concrete at the slag granulation facility / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Failures of concrete structures : proceedings of 9th the international EXPERTCENTRUM conference : Bratislava, Slovakia September, 5–September, 7, 2001 / ed. E. Jávor. — Bratislava : EXPERTCENTRUM, 2001. — (Proceedings / EXPERTCENTRUM ; 9). — S. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania i rekonstrukcja obiektów granulacji żużlaInvestigations and repairing of slag granulation structures / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Awarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — Dod. ISBN: 8388764357. — ISBN10: 8388764306. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Durability of reinforced concrete cylindrical chimneys / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Wojciech KOCOT // W: Quality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — Na okł także tyt. w j. słow.: Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník. — Opis częśc. wg okł.. — S. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Działalność naukowo-badawcza Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa[Scientific and research activities of the Department of Engineering Surveys and Building] / Jan GOCAŁ, Stanisław BARYCZ // W: „Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska” : sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH : Kraków, 24–25 czerwiec 1999 = Science and technology in development of geodesy and environmental engineering” : scientific meeting celebrating the 80\textsuperscript{th} anniversary of the University fundation / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Kraków : AGH], [1999]. — ISBN10: 83-906804-6-7. — S. 47–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Evaluating damage to a typical precast warehouse buildingOcena uszkodzeń typowej prefabrykowanej hali magazynowej / Karol FIREK, Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Michał WITKOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 25–34. — Bibliogr. s. 34, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ocena stanu technicznego budynku, uszkodzenia budynku, hale żelbetowe prefabrykowane, bezpieczeństwo konstrukcji

  keywords: evaluating technical condition of building structures, damage of building, warehouse building in the reinforced concrete precast technology, safety of structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.25

8
 • Industrial reinforced concrete chimneys resistance to the influence of mining activitiesOkreślenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowych / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 803–817. — Bibliogr. s. 816–817

 • keywords: reinforced concrete chimneys, safety, influence of mining exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • O posadowieniu żelbetowego komina w zwartej zabudowie elektrowniOn foundation of reinforced concrete chimney within the power plant compact building / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Problemy eksploatacji, remontów i wznoszenia budowlanych obiektów energetycznych : II [druga] konferencja naukowo-techniczna = Problems concerning realization, exploitation and repairs of power engineering building objects. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 78) ; (Seria: Konferencje ; 27). — S. 11–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • O uszkodzeniach budynków spowodowanych nieciągłymi deformacjami terenuAbout damages of buildings causes by discontinuous deformation of area / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 1999 t. 55 nr 12, s. 12–17. — Bibliogr. s. 17, Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena stopnia destrukcji betonu i żarobetonu żelbetowego komina cylindrycznegoEvaluation of destruction in concrete and heat-resisting concrete used in reinforced concrete chimney structure / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Wojciech KOCOT // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 137–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena wpływu eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowychMining eksploitation effect safety of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce = Building engineering in energetics / pod red. Jerzego Hoły, Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 90. Studia i Materiały ; ISSN 0137-6241 ; 19). — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ochrona środowiska na terenach górniczych : praca zbiorowa[Environment protection on mining terrain] / pod kier. Janusza OSTROWSKIEGO ; aut.: Stanisław BARYCZ, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Artur KRAWCZYK, Ryszard KULMA, Janusz MADEJ, Stanisław MULARZ, Janusz OSTROWSKI, Edward POPIOŁEK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Wyd. kolejne]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — 307, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-87854-28-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Określenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowychEvaluation of resistance to mining influence of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 7–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problemy diagnostyki i rekonstrukcji wysokich żelbetowych kominów przemysłowychProblems of diagnostics and reconstruction of high reinforced concrete industrial chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 67–76. — Bibliogr. s. 75–76., Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy wyburzeń zużytych technicznie kominów żelbetowychProblem of demolition of high reinforced concrete chimneys in power plants / Stanisław BARYCZ, Leszek Hawro, Rajmund ORUBA, Ryszard Ratajczak // W: Budownictwo w energetyce : IV konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, Bogatynia, Złotniki Lubańskie 26–28 maja 2004 r. = Building engineering in power industry : the 4th conference / IB PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2004. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 84) ; (Seria: Konferencje ; nr 32). — S. 19–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Problemy zagrożenia azbestem w trakcie remontów kominów przemysłowych[Problems of hazard during repair works of industrial chimneys] / Stanisław BARYCZ // W: Zagrożenie azbestem podczas remontów i modernizacji chłodni kominowych i kominów : uwarunkowania techniczne i prawne : materiały seminarium szkoleniowego : Kraków, 15–16 czerwca 2000 / pod red. Jerzego Dyczka, Waldemara Pichóra ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Zakład Materiałów Budowlanych. — Kraków : AGH, 2000. — Program PHARE SCI-TECH II. Reforma Sektora Nauki i Technologii. Podprojekt PL 9611.0206 „INNOWACJE”. — S. 81–90. — Bibliogr. s. 89–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Problemy związane z posadowieniem sześcioprzewodowego komina przemysłowegoThe foundations of a six-flue industrial chimney / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Problemy Projektowe Przemysłu i Budownictwa : czasopismo naukowo-techniczne. — 2000 R. 47 nr 2, s. 55–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Propozycja oceny stopnia zagrożenia zabudowy powierzchni podtopieniami związanymi z likwidacją zakładu górniczegoThe proposal of the assessment of hazard to surface structures by flooding associated with the liquidation of a mine / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 t. 67 nr 2, s. 169–171. — Bibliogr. s. 171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przebudowa znacznie uszkodzonego żelbetowego komina H=180 m w elektrociepłowniRebuilding of damaged reinforced concrete chimney H=180 m at heat and power plant / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Leszek Hawro // W: Awarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — Dod. ISBN: 8388764357. — ISBN10: 8388764306. — S. 133–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przyczyny uszkodzeń i przyspieszonego zużycia żelbetowego zbiornika koncentratu rudy miedziThe reasons of damages and accelerated technical wear of reinforced concrete conteiner of copper concentrate / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Marian Świerczek // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 195–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przykład modernizacji znacznie zużytego żelbetowego komina przemysłowego[The example of modernization of significantly worn reinforced concrete industrial chimneys] / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2010 nr 5, s. 55–58. — Bibliogr. s. 58. — VII konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo w energetyce” : Złotniki Lubańskie 11–14 maja 2010. — Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przystosowanie istniejących kominów żelbetowych w elektrowniach do odprowadzania odsiarczonych spalinAdaptation of existing reinforced concrete chimneys in power plants to carry out desulphurizated flue gas / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 2, s. 365–375. — Bibliogr. s. 375, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalinAdaptation of the chimney H = 150 m for discharging wet flue gas / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Aleksander WODYŃSKI, Janusz Darłak, Jerzy Bączkowski, Piotr Woronicz, Leszek Hawro // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 5, s. 50–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kominy przemysłowe, spaliny mokre, TWS

  keywords: industrial chimneys, wet flue gas, FRP

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2016.05.23

25
 • Rola i zakres rocznych i pięcioletnich okresowych przeglądów żelbetowych kominów przemysłowychRole and range of periodical (annual and five-year) inspections of reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce = Building engineering in energetics / pod red. nauk. Jerzego Hoły i Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 86. Studia i Materiały ; ISSN 0137-6241 ; nr 17). — S. 21–27. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: