Wykaz publikacji wybranego autora

Regina Tokarczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: R-8766-2017

Scopus: 53876578300

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza topografii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Monika Szczygieł
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2008 vol. 18b, s. 601–612
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAutomation of measurements of selected targets of photopoints in application to photogrammetric reconstruction of road accidents
  AutorzyKatarzyna BERNAT, Regina TOKARCZYK
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 15–23. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.1/geom.2013.7.1.15.pdf
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAutomatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Michał Huppert
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 431–439. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_35.pdf
5
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAutomatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała
  AutorzyRobert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA
  ŹródłoAutomatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 47–105
6
 • [referat, 2007]
 • TytułAutomatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLAB
  AutorzyJakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK
  Źródło„Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — S. 135–136
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAutomatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLAB
  AutorzyJakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2007 vol. 17a, s. 363–373. — tekst: https://goo.gl/pGD4OE
8
 • [książka, 2007]
 • TytułAutomatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy
  Autorzypod red. Reginy TOKARCZYK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 123, [1] s., [1] k. tabl. złoż.
9
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadanie cyfrowych aparatów fotograficznych dla zastosowań fotogrametrycznych
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Adam BOROŃ
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2000 vol. 10, s. 63-1–63-10
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadanie fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Magdalena Mitka
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 1, s. 89–97
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5D
  AutorzyTomasz PIROWSKI, Regina TOKARCZYK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 363–373. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_29.pdf
12
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBłędy rektyfikacji zdjęć z miejsca wypadku drogowego i metody ich eliminacji
  AutorzyDariusz Bułka, Regina TOKARCZYK
  ŹródłoParagraf na Drodze. — 2011 nr spec. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, s. 57–70
13
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułClose range photogrammetry system for medicine and railways
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Sławomir MIKRUT
  ŹródłoInternational Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2000 vol. 33 Pt. B5/2 Comm. 5, s. 519–524
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułFotogrametria cyfrowa w zastosowaniach medycznych do pomiaru ciała ludzkiego – przegląd i tendencje rozwojowe systemów pomiarowych
  AutorzyR. TOKARCZYK
  ŹródłoGeodezíâ, Kartografíâ i Aerofotoznímannâ : Ukraïns'kij mižvídomčij naukovo-tehníčnij zbírnik. — 2005 vyp. 66, s. 233–241
15
 • [referat, 2014]
 • TytułFotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D
  AutorzyKarol Kwiatek, Regina TOKARCZYK
  Źródło„Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — S. 24
16
17
 • [monografia, 2009]
 • TytułFotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy
  AutorzyRegina TOKARCZYK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 114, [1] s.
18
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułFotogrametryczny cyfrowy system bliskiego zasięgu dla pomiaru skrajni kolejowej
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Sławomir MIKRUT, Michał Huppert
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2000 vol. 10, s. 64-1–64-6
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułFotogrametryczny pomiar elementów walcowanych
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Katarzyna Skoczek
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2008 vol. 18b, s. 589–600
20
21
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułFotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiarów ciała ludzkiego dla potrzeb rehabilitacji leczniczej
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Sławomir MIKRUT
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 1999 vol. 9, s. 147–154
22
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułIdentyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta
  AutorzyRobert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA
  ŹródłoAutomatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 106–[124]
23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułKalibracja cyfrowego aparatu fotograficznego z wykorzystaniem darmowej wersji programu Aerosys
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Iwona Stanios
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2004 R. 76 nr 6, s. 7–11
25