Wykaz publikacji wybranego autora

Regina Tokarczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: R-8766-2017

Scopus: 53876578300

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • A comparison of accuracy between point clouds from convergent images and spherical panoramas
2
 • Analiza topografii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy
3
 • Automation of measurements of selected targets of photopoints in application to photogrammetric reconstruction of road accidents
4
 • Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej
5
 • Automatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała
6
 • Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLAB
7
 • Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLAB
8
 • Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy
9
 • Badanie cyfrowych aparatów fotograficznych dla zastosowań fotogrametrycznych
10
 • Badanie fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej
11
 • Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5D
12
 • Błędy rektyfikacji zdjęć z miejsca wypadku drogowego i metody ich eliminacji
13
 • Close range photogrammetry system for medicine and railways
14
 • Fotogrametria cyfrowa w zastosowaniach medycznych do pomiaru ciała ludzkiego – przegląd i tendencje rozwojowe systemów pomiarowych
15
 • Fotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D
16
 • Fotogrametryczna rekonstrukcja Odwachu na Rynku w Krakowie na podstawie zdjęć archiwalnych
17
 • Fotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy
18
 • Fotogrametryczny cyfrowy system bliskiego zasięgu dla pomiaru skrajni kolejowej
19
 • Fotogrametryczny pomiar elementów walcowanych
20
 • Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowych
21
 • Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiarów ciała ludzkiego dla potrzeb rehabilitacji leczniczej
22
 • Identyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta
23
 • Immersive photogrammetry in 3D modelling
24
 • Kalibracja cyfrowego aparatu fotograficznego z wykorzystaniem darmowej wersji programu Aerosys
25
 • Kalibracja kamer z zastosowanym warunkiem Scheimpfluga