Wykaz publikacji wybranego autora

Regina Tokarczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: R-8766-2017

Scopus: 53876578300

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem56238412
201811
2017211
201611
201544
2014321
2013312
2012541
201111
201033
2009312
200822
2007111334
200644
200522
200422
200311
200211
200111
200033
199933
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem564682
201811
2017211
201611
2015431
2014321
2013321
2012541
201111
201033
200933
200822
20071111
2006431
200522
200422
200311
200211
200111
2000321
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem56524
201811
201722
201611
201544
2014321
201333
2012541
201111
201033
200933
200822
20071111
200644
2005211
200422
200311
200211
200111
2000321
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem56155
201811
201722
201611
201544
201433
201333
201255
201111
201033
200933
200822
20071111
200644
200522
200422
200311
200211
200111
200033
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem562135
201811
2017211
201611
2015413
2014312
2013321
2012541
201111
201033
200933
200822
20071138
200644
200522
200422
200311
200211
200111
200033
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem563323
201811
2017211
201611
2015413
2014312
201333
2012541
201111
201033
200933
200822
20071147
2006422
2005211
2004211
200311
200211
200111
2000321
1999331
 • A comparison of accuracy between point clouds from convergent images and spherical panoramasAnaliza porównawcza chmur punktów wygenerowanych na podstawie zdjęć zbieżnych i panorama / Sylwia SZLAPIŃSKA, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 2, s. 63–72. — Bibliogr. s. 70–72, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.2/geom.2017.11.2.63.pdf

 • słowa kluczowe: Agisoft, zdjęcia zbieżne, modelowanie na podstawie zdjęć, chmury punktów, panoramy sferyczne

  keywords: Agisoft, convergent photos, image-based modeling, spherical panoramas, point clouds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.2.63

2
 • Analiza topografii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawyHuman body topography analysis in posture investigation / Regina TOKARCZYK, Monika Szczygieł // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 601–612. — Bibliogr. s. 610–611, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automation of measurements of selected targets of photopoints in application to photogrammetric reconstruction of road accidentsAutomatyzacja pomiaru wybranych sygnałów fotopunktów na potrzeby fotogrametrycznej rekonstrukcji wypadków drogowych / Katarzyna BERNAT, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.1/geom.2013.7.1.15.pdf

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, automatyzacja pomiaru, sygnały kodowane

  keywords: digital images, automation of measurements, reconstruction of road accidents, coded targets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.1.15

4
 • Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczejAutomatic detection and measurement of markers in photogrammetric system of 3D positioning of body for the rehabilitation purposes / Regina TOKARCZYK, Michał Huppert // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 431–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_35.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria cyfrowa, medycyna, pomiar automatyczny

  keywords: digital photogrammetry, medicine, automatic measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała[Automatic detection and measurement of points in the system for 3-D positioning of a human body] / Robert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA // W: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — ISBN: 978-83-7464-095-4. — S. 47–105. — Bibliogr. s. 102–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLABAutomatic identification of the AGH test-field targets using MATLAB software / Jakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 135–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLABAutomatic identification of the AGH test-field targets using MATLAB software / Jakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 363–373. — Bibliogr. s. 372, Streszcz., Summ. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/pGD4OE

 • słowa kluczowe: automatyzacja, fotogrametria, pole testowe, sygnały kodowane, identyfikacja sygnałów

  keywords: automation, photogrammetry, targets identification, coded targets, test-field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy[Automatization of a measurement procedure on digital images in photogrammetric system for body posture deviation analysis] / pod red. Reginy TOKARCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 123, [1] s., [1] k. tabl. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-095-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie cyfrowych aparatów fotograficznych dla zastosowań fotogrametrycznychAn investigation of digital photographic cameras for the close-range photogrammetry / Regina TOKARCZYK, Adam BOROŃ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 63-1–63-10. — Bibliogr. s. 63-10. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczejAn investigation of photogrammetric 3D body positionig system for therapeutic rehabilitation purposes / Regina TOKARCZYK, Magdalena Mitka // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rehabilitacja, metody fotogrametryczne

  keywords: rehabilitation, photogrammetric methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5DThe investigation of color space of digital camera Minolta Dynax 5D / Tomasz PIROWSKI, Regina TOKARCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 363–373. — Bibliogr. s. 372–373, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_29.pdf

 • słowa kluczowe: cyfrowy aparat fotograficzny, przestrzeń barw, automatyzacja pomiaru obrazów barwnych, test IT8

  keywords: digital camera, colour space, automatic measurement of colour images, IT8 test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Błędy rektyfikacji zdjęć z miejsca wypadku drogowego i metody ich eliminacjiErrors in rectification of photos which were taken at the place of a road accident and methods for eliminating them / Dariusz Bułka, Regina TOKARCZYK // Paragraf na Drodze ; ISSN 1505-3520. — 2011 nr spec. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, s. 57–70. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Reginy Tokarczyk: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — XII konferencja Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych : [26–28 października 2011 r., Zakopane]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Close range photogrammetry system for medicine and railways / Regina TOKARCZYK, Sławomir MIKRUT // International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing ; ISSN 0256-1840. — 2000 vol. 33 Pt. B5/2 Comm. 5, s. 519–524. — Bibliogr. s. 524, Abstr.. — ISPRS 2000 : Geoinformation for all : XIXth [nineteenth] congress : Amsterdam, the Netherlands 2000 / eds. Klaas Jan Beek, Martien Molenaar ; International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. — The Netherlands : The Organising Committee of the XIX International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Fotogrametria cyfrowa w zastosowaniach medycznych do pomiaru ciała ludzkiego – przegląd i tendencje rozwojowe systemów pomiarowych[Digital photogrammetry in medical applications for measuring human body purposes – review and development tendencies of measurement systems] / R. TOKARCZYK // Geodezíâ, Kartografíâ i Aerofotoznímannâ : Ukraïns'kij mižvídomčij naukovo-tehníčnij zbírnik ; ISSN 0130-1039. — 2005 vyp. 66, s. 233–241

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Fotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D[Immersive photogrammetry in 3D modelling] / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Fotogrametryczna rekonstrukcja Odwachu na Rynku w Krakowie na podstawie zdjęć archiwalnychPhotogrammetric reconstruction of Odwach on Main Market Square in Cracow based on archival photographs / Regina TOKARCZYK, Magdalena Brodzińska // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13B, s. 467–475. — Streszcz., Summ.. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój. — tekst: http://ptfit-1sgp-1geodezja-1org-1pl-17uxikoud0034.wbg2.bg.agh.edu.pl/wydawnictwa/wroclaw-2003/B19_Tokarczyk%20Brodzinska%20-%20Fotogrametryczna%20rekonstrukcja%20Odwachu.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria analityczna, bezpośrednia transformacja liniowa DLT, trójwymiarowa rekonstrukcja

  keywords: 3D reconstruction, analytical photogrammetry, Direct Linear Transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Fotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawyPhotogrammetrical measurements of human body geometry with application to examination of the posture defects / Regina TOKARCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 114, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 198). — Bibliogr. s. 109–[115], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Fotogrametryczny cyfrowy system bliskiego zasięgu dla pomiaru skrajni kolejowejA close-range digital photogrammetry system for measurement of a railway limiting outline / Regina TOKARCZYK, Sławomir MIKRUT, Michał Huppert // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 64-1–64-6. — Bibliogr. s. 64-6. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Fotogrametryczny pomiar elementów walcowanychPhotogrammetric measurement of rolled elements / Regina TOKARCZYK, Katarzyna Skoczek // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 589–600. — Bibliogr. s. 598–599, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowychPhotogrammetric elaboration of stay rope with the use of projective transformation / Regina TOKARCZYK, Władysław MIERZWA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2001 vol. 11, s. 3-77–3-82. — Bibliogr. s. 3-82. — Kataster, fotogrametria, geoinformatyka : nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju : materiały trzeciej międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 26–28 września 2001 w Krakowie i Osieczanach / red. Władysław Mierzwa ; Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie [et al.]. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2001. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/vol11_2001_krakow/arch_v11_2001_s3_77_tokarczyk.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiarów ciała ludzkiego dla potrzeb rehabilitacji leczniczej[Close-range digital photogrammetric system for human body measurement in medical rehabilitation] / Regina TOKARCZYK, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 1999 vol. 9, s. 147–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz.. — Opracowania cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji i GIS : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego : 16–17 września 1999 r. Mierki k. Olsztyna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Identyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta[Identification of points representing chosen elements of bodily organs in 3-D positioning of a human bodies] / Robert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA // W: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — ISBN: 978-83-7464-095-4. — S. 106–[124]. — Bibliogr. s. [124]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Immersive photogrammetry in 3D modellingFotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 2, s. 51–62. — Bibliogr. s. 60–62, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.2/geom.2015.9.2.51.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, fotogrametria bliskiego zasięgu, sferyczne video, fotogrametria sferyczna, panorama

  keywords: 3D modelling, close-range photogrammetry, panorama, spherical video, spherical photogrammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.2.51

24
 • Kalibracja cyfrowego aparatu fotograficznego z wykorzystaniem darmowej wersji programu AerosysCalibration of digital camera using “Aerosys” free software / Regina TOKARCZYK, Iwona Stanios // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2004 R. 76 nr 6, s. 7–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kalibracja kamer z zastosowanym warunkiem ScheimpflugaCamera calibration with Scheimpflug condition / Regina TOKARCZYK, Marzena Jędrzejek // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 385–394. — Bibliogr. s. 393, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/wroclaw-2010/35_22_Tokarczyk_Jedrzejek.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria bliskiego zasięgu, kalibracja kamery, warunek Scheimpfluga, dystorsja obiektywu

  keywords: close-range photogrammetry, camera calibration, Scheimpflug condition, lens distortion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: