Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Sitek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
  • Dyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom terminologicznym geoinformatyki
2
  • Profesor Józef Jachimski – zasłużony fotogrametra, naukowiec, promotor nauki, nauczyciel i wychowawca
3
  • Rozwój metod opracowania i analiza przydatności ortofotomap – doświadczenia Zakładu Fotogrametrii AGH
4
  • Rys historyczny rozwoju Katedry Geinformacji Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
5
  • Satelitarne systemy obserwacyjne Ziemi i GIS w fotogrametrii cyfrowej
6
  • Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej
7
  • Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH (1951-2001)