Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Mularz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułAnaliza zdjęć lotniczych i satelitarnych w detekcji anomalii termicznych towarzyszących wysadom solnym
  AutorzyStanisław MULARZ
  ŹródłoTermiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — S. 37–48
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacje
  AutorzyStanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 317–332. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_25.pdf
3
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułBadania termowizyjne i powierzchniowe pomiary spektrometryczne
  AutorzyStanisław MULARZ, Alina WRÓBEL
  ŹródłoTermiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — S. 49–60
4
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnych
  AutorzyStanisław MULARZ, Alina WRÓBEL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2003 vol. 13 B, s. 441–450
5
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułCharakterystyka wybranych modeli erozyjnych
  AutorzyWojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ
  ŹródłoModelowanie ładunków zawiesiny ogólnej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego [Dokument elektroniczny] / pod red. Wojciecha Drzewieckiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 58–77
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułCyfrowa fotogrametria i teledetekcja w Polsce
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Stanisław MULARZ, Krystian PYKA
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 1999 [nr] 1, s. 11–36
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom terminologicznym geoinformatyki
  AutorzyJanusz KOTLARCZYK, Zbigniew SITEK, Michał ODLANICKI-POCZOBUTT, Wojciech Pachelski, Stanisław MULARZ, [et al.], Stefan Witold ALEXANDROWICZ, Zbigniew KASINA, Henryk MARCAK, Józef JACHIMSKI, Andrzej LEŚNIAK, Wojciech MASTEJ, [et al.], Jakub SIEMEK, Andrzej OLAJOSSY, Tomasz SZMUC, [et al.]
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2001 nr 3, s. 57–79
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułGenerowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GIS
  AutorzyWojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 5 z. 1, s. 101–122
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułGeologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza
  AutorzyStanisław MULARZ, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 1999 t. 47 nr 12, s. 1117–1124
10
 • [referat, 2000]
 • TytułIntegration of multitemporal ERS.2 SAR and LANDSAT TM data for soil moisture assessment
  AutorzyBeata HEJMANOWSKA, Stanisław MULARZ
  ŹródłoISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — The Netherlands : GITC, 2000. — S. 511–518
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInterpretacja głównych elementów krajobrazu na teledetekcyjnych obrazach lotniczych i satelitarnych
  AutorzyStanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 105 z. 4. Architektura. — 2008 z. 1–A: Walory krajobrazowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, s. 101–107
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułKomisja VII – przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI. Kongresie MTFIT w Pekinie
  AutorzyStanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Beata HEJMANOWSKA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2008 vol. 18b, s. 433–444
13
 • [referat, 2000]
 • TytułMerging LANDSAT TM images and airborne photographs for monitoring of open-cast mine area
  AutorzyStanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI
  ŹródłoISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — The Netherlands : GITC, 2000. — S. 920–927
14
15
 • [referat, 2001]
 • TytułModelowanie erozji wodnej gleb z wykorzystaniem GIS
  AutorzyWojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ
  ŹródłoNowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 169–186
16
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułMożliwości wykorzystania danych cyfrowych w ochronie przyrody
  AutorzyStanisław MULARZ, Tomasz Zdybicki
  ŹródłoKrajobrazy Ziemi Świeckiej : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Pająkowskiego. — Świecie : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2001. — S. 191–195
17
 • [referat, 2007]
 • TytułOcena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowania
  AutorzyStanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI
  Źródło„Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — S. 215–216
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOcena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowania
  AutorzyStanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2007 vol. 17b, s. 535–548
19
 • [monografia, 2001]
 • TytułOchrona środowiska na terenach górniczych : praca zbiorowa
  Autorzypod kier. Janusza OSTROWSKIEGO ; aut.: Stanisław BARYCZ, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Artur KRAWCZYK, Ryszard KULMA, Janusz MADEJ, Stanisław MULARZ, Janusz OSTROWSKI, Edward POPIOŁEK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  Details[Wyd. kolejne]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — 307, [1] s.
20
 • [monografia, 1998]
 • TytułOchrona środowiska na terenach górniczych : praca zbiorowa
  Autorzypod kier. Janusza OSTROWSKIEGO ; [aut.]: Janusz OSTROWSKI, Wiesław Blaschke, Stanisław MULARZ, Stanisław BARYCZ, Artur KRAWCZYK, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Ryszard KULMA, Janusz MADEJ, Edward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI
  DetailsKraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 1998. — 257, [4] s.
21
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułPozyskiwanie danych do systemów GIS metodami fotogrametrii i teledetekcji
  AutorzyStanisław MULARZ, Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Krystian PYKA
  ŹródłoSpatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — S. 283–291
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPróba integracji satelitarnych obrazów hiperspektralnych z nieobrazowymi naziemnymi danymi spektrometrycznymi na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego
  AutorzyBeata HEJMANOWSKA, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Stanisław MULARZ, Bogdan Zagajewski, Jacek Sanecki
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2006 vol. 16, s. 207–216
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPróba kalibracji modelu RUSLE/SDR dla oceny ładunku zawiesiny wprowadzanego do Zbiornika Dobczyckiego ze zlewni bezpośredniej
  AutorzyWojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ, Stanisław Twardy, Marek Kopacz
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2008 vol. 18a, s. 83–98. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/miedzyzdroje/AFKIT_vol18a_Drzewiecki.pdf
24
 • [książka, 2007]
 • TytułRozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów-Łękawica : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Wiesława Bujakowskiego ; Autorzy: Antoni Barbacki, [et al.], Stanisław MULARZ, [et al.], Krystian PYKA ; w przygotowaniu publikacji uczestniczyli: Janusz ANTONIUK, [et al.], Wojciech DRZEWIECKI, [et al.], Włodzimierz J. MOŚCICKI, Tomasz PIROWSKI, Alina WRÓBEL
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — 165, [1] s.
25
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSimulation of water soil erosion effects on sediment delivery to Dobczyce Reservoir
  AutorzyW. DRZEWIECKI, S. MULARZ
  ŹródłoThe International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. — 2008 vol. 37 Pt. B8 Commission 8, s. 787–793