Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Mularz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych w detekcji anomalii termicznych towarzyszących wysadom solnym
2
 • Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacje
3
 • Badania termowizyjne i powierzchniowe pomiary spektrometryczne
4
 • Badanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnych
5
 • Charakterystyka wybranych modeli erozyjnych
6
 • Cyfrowa fotogrametria i teledetekcja w Polsce
7
 • Dyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom terminologicznym geoinformatyki
8
 • Generowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GIS
9
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza
10
 • Integration of multitemporal ERS.2 SAR and LANDSAT TM data for soil moisture assessment
11
 • Interpretacja głównych elementów krajobrazu na teledetekcyjnych obrazach lotniczych i satelitarnych
12
 • Komisja VII – przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI. Kongresie MTFIT w Pekinie
13
 • Merging LANDSAT TM images and airborne photographs for monitoring of open-cast mine area
14
 • Model USPED jako narzędzie prognozowania efektów erozji i depozycji materiału glebowego
15
 • Modelowanie erozji wodnej gleb z wykorzystaniem GIS
16
 • Możliwości wykorzystania danych cyfrowych w ochronie przyrody
17
 • Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowania
18
 • Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowania
19
 • Ochrona środowiska na terenach górniczych
20
 • Ochrona środowiska na terenach górniczych
21
 • Pozyskiwanie danych do systemów GIS metodami fotogrametrii i teledetekcji
22
 • Próba integracji satelitarnych obrazów hiperspektralnych z nieobrazowymi naziemnymi danymi spektrometrycznymi na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego
23
 • Próba kalibracji modelu RUSLE/SDR dla oceny ładunku zawiesiny wprowadzanego do Zbiornika Dobczyckiego ze zlewni bezpośredniej
24
 • Rozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów-Łękawica
25
 • Simulation of water soil erosion effects on sediment delivery to Dobczyce Reservoir