Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Mularz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3025716
201411
200844
20075122
200633
200522
2003321
200151121
200033
1999413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem30264
201411
2008431
200755
200633
200522
200333
200155
200033
199944
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem30273
201411
2008431
200755
200633
200522
200333
200155
2000312
199944
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3030
201411
200844
200755
200633
200522
200333
200155
200033
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem30624
201411
200844
2007514
200633
200522
200333
200155
200033
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem301515
201411
200844
2007514
2006321
200522
2003312
200155
2000321
19994221
 • Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych w detekcji anomalii termicznych towarzyszących wysadom solnym[Analysis of airborne and satellite imagery for thermal anomalies detection connected with salt domes] / Stanisław MULARZ // W: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-71-5. — S. 37–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacjeMethodical aspects of remote sensing data integration based on IHS method and its modifications / Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 317–332. — Bibliogr. s. 330–332, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_25.pdf

 • słowa kluczowe: integracja danych teledetekcyjnych, obrazy satelitarne, wzmacnianie przestrzenne, metody IHS, Landsat ETM+, IRS IC

  keywords: image enhancement, satellite image, image merging, IHS methods, Landsat ETM+, IRS IC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania termowizyjne i powierzchniowe pomiary spektrometryczne[Thermographic examination and surface spectrometric measurements] / Stanisław MULARZ, Alina WRÓBEL // W: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-71-5. — S. 49–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnychInvestigation of temperature distribution on a terrain surface using thermovision imaging / Stanisław MULARZ, Alina WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13 B, s. 441–450. — Bibliogr. s. 449–450, Streszcz., Summ.. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój

 • słowa kluczowe: termowizja, temperatura radiacyjna, temperatura gruntu, termogrametria

  keywords: thermovision, radiation temperature, ground temperature, thermogrammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka wybranych modeli erozyjnych[Description of selected soil erosion models] / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ // W: Modelowanie ładunków zawiesiny ogólnej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego [Dokument elektroniczny] / pod red. Wojciecha Drzewieckiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0574). — ISBN: 978-83-7464-659-8. — S. 58–77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 73–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cyfrowa fotogrametria i teledetekcja w PolsceDigital photogrammetry and remote sensing in Poland / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Stanisław MULARZ, Krystian PYKA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 1999 [nr] 1, s. 11–36. — Bibliogr. s. 25–35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Generowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GISGenerating slope and aspect maps using different GIS packages / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 101–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy SandomierzaEngineering-geological reasons for ground deformations and building damages within the old town of Sandomierz / Stanisław MULARZ, Stanisław RYBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 t. 47 nr 12, s. 1117–1124. — Bibliogr. s. 1124, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Integration of multitemporal ERS.2 SAR and LANDSAT TM data for soil moisture assessment / Beata HEJMANOWSKA, Stanisław MULARZ // W: ISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : GITC, 2000. — (The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750 ; vol. 33). — S. 511–518. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 518, Abstr.

 • keywords: image processing, remote sensing, integration, soil moisture, radar image sequence, ERS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Interpretacja głównych elementów krajobrazu na teledetekcyjnych obrazach lotniczych i satelitarnychInterpretation of main landscape elements on aerial and satellite photographs / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 105 z. 4. Architektura ; ISSN 1897-6271. — 2008 z. 1–A: Walory krajobrazowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, s. 101–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Komisja VII – przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI. Kongresie MTFIT w PekinieTechnical Commission VII – review of the research papers presented at the 21st ISPRS Congress in Beijing / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Beata HEJMANOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 433–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Merging LANDSAT TM images and airborne photographs for monitoring of open-cast mine area / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI // W: ISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : GITC, 2000. — (The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750 ; vol. 33). — S. 920–927. — Bibliogr. s. 926–927, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Modelowanie erozji wodnej gleb z wykorzystaniem GISModelling of rainfall soil erosion using GIS / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 169–186. — Bibliogr. s. 183–186, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości wykorzystania danych cyfrowych w ochronie przyrody[Capabilities of using digital data for the nature preservation] / Stanisław MULARZ, Tomasz Zdybicki // W: Krajobrazy Ziemi Świeckiej : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Pająkowskiego. — Świecie : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2001. — ISBN10: 8390957922. — S. 191–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowaniaAssessment of water soil erosion menace over the Dobczyce Reservoir area based on results of numerical modelling / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 215–216. — Bibliogr. s. 216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowaniaRisk assessment for soil water erosion within the Dobczyce Reservoir area based on numerical modelling results / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 535–548. — Bibliogr. s. 545–547, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ochrona środowiska na terenach górniczych : praca zbiorowa[Environment protection on mining terrain] / pod kier. Janusza OSTROWSKIEGO ; aut.: Stanisław BARYCZ, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Artur KRAWCZYK, Ryszard KULMA, Janusz MADEJ, Stanisław MULARZ, Janusz OSTROWSKI, Edward POPIOŁEK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Wyd. kolejne]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — 307, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-87854-28-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pozyskiwanie danych do systemów GIS metodami fotogrametrii i teledetekcji[Data acquisition for GIS systems applying photogrammetric and remote sensing methods] / Stanisław MULARZ, Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Krystian PYKA // W: Spatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — ISBN10: 83-86053-98-4. — S. 283–291

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Próba integracji satelitarnych obrazów hiperspektralnych z nieobrazowymi naziemnymi danymi spektrometrycznymi na przykładzie Zbiornika DobczyckiegoAssessment of integration of hyperspectral satellite image with non-imaging field spectrometer measurements – Dobczycki Reservoir example / Beata HEJMANOWSKA, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Stanisław MULARZ, Bogdan Zagajewski, Jacek Sanecki // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 207–216. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Próba kalibracji modelu RUSLE/SDR dla oceny ładunku zawiesiny wprowadzanego do Zbiornika Dobczyckiego ze zlewni bezpośredniejCalibration of RUSLE/SDR model for estimation of suspended matter load supplied to the Dobczyce Reservoir from its immediate catchment / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ, Stanisław Twardy, Marek Kopacz // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 83–98. — Bibliogr. s. 95–97, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/miedzyzdroje/AFKIT_vol18a_Drzewiecki.pdf

 • słowa kluczowe: GIS, RUSLE, erozja wodna gleb, SDR, jakość wód powierzchniowych, modelowanie przestrzenne

  keywords: water quality, GIS, RUSLE, soil erosion, SDR, spatial modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów-Łękawica : praca zbiorowa[A study of geothermics anomaly in the Carpathian overthrust zone in Tarnów-Łękawica region] / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Autorzy: Antoni Barbacki, [et al.], Stanisław MULARZ, [et al.], Krystian PYKA ; w przygotowaniu publikacji uczestniczyli: Janusz ANTONIUK, [et al.], Wojciech DRZEWIECKI, [et al.], Włodzimierz J. MOŚCICKI, Tomasz PIROWSKI, Alina WRÓBEL. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — 165, [1] s.. — Bibliogr. s. 162–[166]. — ISBN: 978-83-60195-45-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Simulation of water soil erosion effects on sediment delivery to Dobczyce Reservoir / W. DRZEWIECKI, S. MULARZ // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2008 vol. 37 Pt. B8 Commission 8, s. 787–793. — Bibliogr. s. 792–793, Abstr.. — XXI ISPRS Congress : 3–11 July 2008, Beijing, China / eds. Chen Jun, Jiang Jie, Ammatzia Peled ; International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazuRemote sensing methods of landscape recording / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 67–78, [2]. — Bibliogr. s. 76–77, Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: