Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Mierzwa, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułAerotriangulacja
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoElementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — s. 71–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAutomatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała
  AutorzyRobert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA
  ŹródłoAutomatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 47–105
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułFotogrametryczne skanery i obrazy cyfrowe
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoElementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 46–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułIdentyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta
  AutorzyRobert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA
  ŹródłoAutomatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 106–[124]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułKlasyfikacja treści cyfrowych obrazów satelitarnych
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoElementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 98–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułNatural ability of teenagers for perception of aerial and satellite images content
  AutorzyMonika Maciejewska, Władysław MIERZWA, Józef JACHIMSKI
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — S. 75–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułProblemy modernizacji ewidencji gruntów na terenach byłego katastru austriackiego
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 2, s. 323–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułPrzetwarzanie teledetekcyjnych obrazów cyfrowych
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoElementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 95–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułRepresentation of historical frescos using digital photogrammetry
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — S. 65–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułRozwój metod opracowania i analiza przydatności ortofotomap – doświadczenia Zakładu Fotogrametrii AGH
  AutorzyZbigniew SITEK, Władysław MIERZWA, Krystian PYKA, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 407–418. — tekst: https://goo.gl/8mUZXM
 • słowa kluczowe: fotogrametria, ortofotomapa, technologia cyfrowa

  keywords: photogrammetry, orthophotomap, digital technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułSkanery laserowe
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoElementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 37–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSkanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych
  AutorzyWładysław MIERZWA, Antoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2003 vol. 13 B, s. 427–434
 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, skanowanie 3D, inwentaryzacja architektoniczna

  keywords: digital image, 3D scanning, architecture details documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułWizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Regina TOKARCZYK
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 163–172, [2]. — tekst: goo.gl/gr1qj7
 • słowa kluczowe: fotogrametria, wirtualna rzeczywistość, wizualizacja 3D

  keywords: photogrammetry, Virtual Reality Modeling Language (VRML), 3D visualization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWykrywanie sygnalizowanych punktów na obrazach cyfrowych bliskiego zasięgu z wykorzystaniem analiz typu GIS
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2006 vol. 16, s. 415–423
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: