Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Mierzwa, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułAerotriangulacja
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoElementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — s. 71–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAutomatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała
  AutorzyRobert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA
  ŹródłoAutomatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 47–105
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAutomatyczna identyfikacja elementów liniowych na obrazach cyfrowych
  AutorzyWładysław MIERZWA, Sławomir MIKRUT
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2000 vol. 10, s. 52-1–52-8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [materiały konferencyjne (red.), 2000]
 • TytułCadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives : proceedings of 2-nd international conference : October 17–19, 2000 Lviv–Cracow
  Autorzyed. Władysław MIERZWA ; Ukrainian Society for Photogrammetry and Remote Sensing [et al.]
  DetailsKraków : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Geodesy and Environmental Engineering, 2000. — XXI, 210, [2] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2000]
 • TytułDziałalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA
  ŹródłoCadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives : proceedings of 2-nd international conference : October 17–19, 2000 Lviv–Cracow / ed. Władysław Mierzwa ; Ukrainian Society for Photogrammetry and Remote Sensing [et al.]. — Kraków : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Geodesy and Environmantal Engineering, 2000. — S. 10–12a
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułDziałalność produkcyjna z zakresu fotogrametrii w okresie 1990–1999
  AutorzyStanisław Dąbrowski, Adam Linsenbarth, Władysław MIERZWA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2000 vol. 10, s. 33-1–33-6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2001]
 • TytułFotogrametria inżynieryjna – dokonania i perspektywy
  AutorzyJerzy BERNASIK, Władysław MIERZWA
  ŹródłoNowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 43–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułFotogrametryczne skanery i obrazy cyfrowe
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoElementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 46–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułIdentyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta
  AutorzyRobert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA
  ŹródłoAutomatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 106–[124]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [materiały konferencyjne (red.), 2001]
 • TytułKataster, fotogrametria, geoinformatyka : nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju : materiały trzeciej międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 26–28 września 2001 w Krakowie i Osieczanach
  Autorzyred. Władysław MIERZWA ; Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie [et al.]
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2001. — XXVI, P-40, 1-58, 2-64, 3-82, 4-73, 5-71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułKlasyfikacja treści cyfrowych obrazów satelitarnych
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoElementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 98–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułKomisja IV [czwarta] na XIX [dziewiętnastym] kongresie ISPRS [International Society for Photogrammetry and Remote Sensing] w Amsterdamie „Opracowanie map i systemy informacji geograficznej GIS”
  AutorzyWładysław MIERZWA, Józef JACHIMSKI
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2000 vol. 10, s. 18-1–18-12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułNatural ability of teenagers for perception of aerial and satellite images content
  AutorzyMonika Maciejewska, Władysław MIERZWA, Józef JACHIMSKI
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — S. 75–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2000]
 • TytułPolish Society for Photogrammetry and Remote Sensing (PTFiT)
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Romuald Kaczyński, Władysław MIERZWA
  ŹródłoISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — The Netherlands : GITC, 2000. — S. 403–406
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułPozyskiwanie danych do systemów GIS metodami fotogrametrii i teledetekcji
  AutorzyStanisław MULARZ, Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Krystian PYKA
  ŹródłoSpatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — S. 283–291
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPrace geodezyjne przy wytyczaniu elementów graficznych na chłodniach kominowych
  AutorzyWładysław MIERZWA, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 5 z. 2, s. 231–238
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułProblemy modernizacji ewidencji gruntów na terenach byłego katastru austriackiego
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 2, s. 323–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułPrzetwarzanie teledetekcyjnych obrazów cyfrowych
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoElementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 95–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułRepresentation of historical frescos using digital photogrammetry
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — S. 65–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułSkanery laserowe
  AutorzyWładysław MIERZWA
  ŹródłoElementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 37–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSkanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych
  AutorzyWładysław MIERZWA, Antoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2003 vol. 13 B, s. 427–434
 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, skanowanie 3D, inwentaryzacja architektoniczna

  keywords: digital image, 3D scanning, architecture details documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułWizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Regina TOKARCZYK
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 163–172, [2]. — tekst: goo.gl/gr1qj7
 • słowa kluczowe: fotogrametria, wirtualna rzeczywistość, wizualizacja 3D

  keywords: photogrammetry, Virtual Reality Modeling Language (VRML), 3D visualization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: