Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Mierzwa, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgftś


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Aerotriangulacja
2
 • Automatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała
3
 • Automatyczna identyfikacja elementów liniowych na obrazach cyfrowych
4
 • Cadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives
5
 • Cyfrowa fotogrametria i teledetekcja w Polsce
6
 • Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
7
 • Działalność produkcyjna z zakresu fotogrametrii w okresie 1990–1999
8
 • Fotogrametria inżynieryjna – dokonania i perspektywy
9
 • Fotogrametryczne skanery i obrazy cyfrowe
10
 • Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowych
11
 • Identyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta
12
 • Kataster, fotogrametria, geoinformatyka
13
 • Klasyfikacja treści cyfrowych obrazów satelitarnych
14
 • Komisja IV [czwarta] na XIX [dziewiętnastym] kongresie ISPRS [International Society for Photogrammetry and Remote Sensing] w Amsterdamie „Opracowanie map i systemy informacji geograficznej GIS”
15
 • Natural ability of teenagers for perception of aerial and satellite images content
16
 • Polish Society for Photogrammetry and Remote Sensing (PTFiT)
17
 • Pozyskiwanie danych do systemów GIS metodami fotogrametrii i teledetekcji
18
 • Prace geodezyjne przy wytyczaniu elementów graficznych na chłodniach kominowych
19
 • Problemy modernizacji ewidencji gruntów na terenach byłego katastru austriackiego
20
 • Przetwarzanie teledetekcyjnych obrazów cyfrowych
21
 • Representation of historical frescos using digital photogrammetry
22
 • Rozwój metod opracowania i analiza przydatności ortofotomap – doświadczenia Zakładu Fotogrametrii AGH
23
 • Skanery laserowe
24
 • Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych
25
 • Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego