Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Mierzwa, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem26210311
2007321
200622
2003761
2002211
20013111
20006123
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem262231
200733
200622
2003761
2002211
200133
20006411
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem26251
200733
200622
200377
200222
200133
2000651
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2626
200733
200622
200377
200222
200133
200066
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem2626
200733
200622
200377
200222
200133
200066
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem26719
2007321
2006211
2003716
2002211
200133
200066
19993211
 • Aerotriangulacja[Aerotriangulation] / Władysław MIERZWA // W: Elementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — ISBN10: 8388408046. — s. 71–83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała[Automatic detection and measurement of points in the system for 3-D positioning of a human body] / Robert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA // W: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — ISBN: 978-83-7464-095-4. — S. 47–105. — Bibliogr. s. 102–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatyczna identyfikacja elementów liniowych na obrazach cyfrowychAn automatic identification of linear objects on digital images / Władysław MIERZWA, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 52-1–52-8. — Bibliogr. s. 52-8. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives : proceedings of 2-nd international conference : October 17–19, 2000 Lviv–Cracow / ed. Władysław MIERZWA ; Ukrainian Society for Photogrammetry and Remote Sensing [et al.]. — Kraków : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Geodesy and Environmental Engineering, 2000. — XXI, 210, [2] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cyfrowa fotogrametria i teledetekcja w PolsceDigital photogrammetry and remote sensing in Poland / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Stanisław MULARZ, Krystian PYKA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 1999 [nr] 1, s. 11–36. — Bibliogr. s. 25–35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieScientific and didactic activities of Department of Photogrammetry and Remote Sensing Informatics of AGH in Kraków, Poland / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA // W: Cadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives : proceedings of 2-nd international conference : October 17–19, 2000 Lviv–Cracow / ed. Władysław Mierzwa ; Ukrainian Society for Photogrammetry and Remote Sensing [et al.]. — Kraków : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Geodesy and Environmantal Engineering, 2000. — S. 10–12a. — Bibliogr. s. 12a

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Działalność produkcyjna z zakresu fotogrametrii w okresie 1990–1999Commercial activities in range of photogrammetry during 1990–1999 period / Stanisław Dąbrowski, Adam Linsenbarth, Władysław MIERZWA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 33-1–33-6. — Bibliogr. s. 33-6. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fotogrametria inżynieryjna – dokonania i perspektywyEngineering photogrammetry – achievement and perspectives / Jerzy BERNASIK, Władysław MIERZWA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 43–58. — Bibliogr. s. 56–58., Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fotogrametryczne skanery i obrazy cyfrowe[Photogrammetric scanners and digital images] / Władysław MIERZWA // W: Elementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — ISBN10: 8388408046. — S. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowychPhotogrammetric elaboration of stay rope with the use of projective transformation / Regina TOKARCZYK, Władysław MIERZWA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2001 vol. 11, s. 3-77–3-82. — Bibliogr. s. 3-82. — Kataster, fotogrametria, geoinformatyka : nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju : materiały trzeciej międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 26–28 września 2001 w Krakowie i Osieczanach / red. Władysław Mierzwa ; Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie [et al.]. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2001. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/vol11_2001_krakow/arch_v11_2001_s3_77_tokarczyk.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta[Identification of points representing chosen elements of bodily organs in 3-D positioning of a human bodies] / Robert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA // W: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — ISBN: 978-83-7464-095-4. — S. 106–[124]. — Bibliogr. s. [124]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kataster, fotogrametria, geoinformatyka : nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju : materiały trzeciej międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 26–28 września 2001 w Krakowie i OsieczanachCadastre, photogrammetry, geoinformatics : modern technologies and development perspectives : proceedings of 3rd international conference September 26–28. 2001 Kraków (Poland) / red. Władysław MIERZWA ; Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie [et al.]. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2001. — XXVI, P-40, 1-58, 2-64, 3-82, 4-73, 5-71. — (Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji ; vol. 11). — Bibliogr. przy ref.. — ISBN10: 83-915723-0-7. — Tekst częśc. pol., ang., ukr., streszcz. ang., pol., ukr. przy ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Klasyfikacja treści cyfrowych obrazów satelitarnych[Classification of content satellite digital imaging] / Władysław MIERZWA // W: Elementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — ISBN10: 8388408046. — S. 98–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Komisja IV [czwarta] na XIX [dziewiętnastym] kongresie ISPRS [International Society for Photogrammetry and Remote Sensing] w Amsterdamie „Opracowanie map i systemy informacji geograficznej GIS”Commission IV at XIX congress of ISPRS in Amsterdam “Mapping and Geographic Information Systems” / Władysław MIERZWA, Józef JACHIMSKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 18-1–18-12. — Bibliogr. s. 18-9–18-12. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Natural ability of teenagers for perception of aerial and satellite images contentNaturalna zdolność percepcji treści zdjęć lotniczych i satelitarnych u dzieci i młodzieży / Monika Maciejewska, Władysław MIERZWA, Józef JACHIMSKI // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 75–84. — Bibliogr. s. 82, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Polish Society for Photogrammetry and Remote Sensing (PTFiT) / Józef JACHIMSKI, Romuald Kaczyński, Władysław MIERZWA // W: ISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : GITC, 2000. — (The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750 ; vol. 33). — S. 403–406

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pozyskiwanie danych do systemów GIS metodami fotogrametrii i teledetekcji[Data acquisition for GIS systems applying photogrammetric and remote sensing methods] / Stanisław MULARZ, Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Krystian PYKA // W: Spatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — ISBN10: 83-86053-98-4. — S. 283–291

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Prace geodezyjne przy wytyczaniu elementów graficznych na chłodniach kominowychSurveying lay out of graphical elements on a cooling tower / Władysław MIERZWA, Andrzej WRÓBEL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 2, s. 231–238. — Bibliogr. s. 238, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Problemy modernizacji ewidencji gruntów na terenach byłego katastru austriackiegoProblems of modernization of land registration system on areas of former Austrian cadastre / Władysław MIERZWA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 323–330. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przetwarzanie teledetekcyjnych obrazów cyfrowych[Processing of remote sensing digital image] / Władysław MIERZWA // W: Elementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — ISBN10: 8388408046. — S. 95–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Representation of historical frescos using digital photogrammetryDokumentowanie zabytkowych fresków z wykorzystaniem fotogrametrii cyfrowej / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 65–73. — Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rozwój metod opracowania i analiza przydatności ortofotomap – doświadczenia Zakładu Fotogrametrii AGHDevelopment of orthophotomap generation technology and analysis of orthophoto usefullness – experience of AGH Photogrametry Department / Zbigniew SITEK, Władysław MIERZWA, Krystian PYKA, Andrzej WRÓBEL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 407–418. — Bibliogr. s. 416–418, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_33.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria, ortofotomapa, technologia cyfrowa

  keywords: photogrammetry, orthophotomap, digital technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Skanery laserowe[Laser scanners] / Władysław MIERZWA // W: Elementy fotogrametrii i teledetekcji / Jerzy Bernasik. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — ISBN10: 8388408046. — S. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznychSurface scanning as a new method of recording and interpretation of architecture details / Władysław MIERZWA, Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13 B, s. 427–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-912227-1-3. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój / red. zesz. Joanna Bac-Bronowicz ; Stowarzyszenie Kartografów Polskich. VII Wydział Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Katedra Geodezji i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. — Wrocław : [AR KGiF], 2003

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, skanowanie 3D, inwentaryzacja architektoniczna

  keywords: digital image, 3D scanning, architecture details documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego3D Vizualization in the promotion of cultural heritage / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Regina TOKARCZYK // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 163–172, [2]. — Bibliogr. s. 171–172, Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]. — tekst: goo.gl/gr1qj7

 • słowa kluczowe: fotogrametria, wirtualna rzeczywistość, wizualizacja 3D

  keywords: photogrammetry, Virtual Reality Modeling Language (VRML), 3D visualization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: