Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Jachimski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska do 


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • A FFT based method of filtering airborne laser scanner data / U. MARMOL, J. JACHIMSKI // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2004 vol. 35 Pt. B3 Commission 8, s. 1147–1152. — Bibliogr. s. 1152, Abstr.. — ISPRS : International Society for Photogrammetry and Remote Sensing : XX-th Congress : proceedings / eds. M . Orhan ALTAN. — [S. n. : s. l.], cop. 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Drogi automatyzacji pomiaru skarp roboczych wyrobiska górniczego odkrywki BełchatówWays of the recording automation of working slopes in Bełchatów open pit / Józef JACHIMSKI, Anna GAWIN, Sławomir MIKRUT // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan GOCAŁ, Józef JACHIMSKI, Edward POPIOŁEK ; Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — 124, [8] s.. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; 43). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Impact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundariesWpływ kompresji JPEG na wiarygodność identyfikacji granic użytków rolnych na podstawie obrazów wielospektralnych / Krystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 61–77. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Interdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy)Interdisciplinary co-operation in the area of the protection of cultural landscape, focussed on the Cinque Terre National Park (Italy) / Jan W. DOBROWOLSKI, Józef JACHIMSKI, Beata HEJMANOWSKA, Aleksandra WAGNER, Adam BOROŃ, Wojciech DRZEWIECKI, Sławomir MIKRUT, Małgorzata ŚLIWKA, Robert MAZUR, Mateusz JAKUBIAK, Barbara PATUŁA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 167–182. — Bibliogr. s. 181–182, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/P6PGqj

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja, geoinformatyka, parki narodowe

  keywords: sustainable development, national parks, education, geoinformatics, eco-tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metodyka korzystania z baz danych Wielojęzycznego Interdyscyplinarnego Terminologicznego Słownika i Leksykonu Geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki PAU za pośrednictwem InternetuThe metodology of the use of data base of the Multilingual Interdisciplinary Dictionary and Glossary of Terms for Geoinformatics of the Polish Academy of Arts and Sciences / Józef JACHIMSKI, Sławomir MIKRUT, Mariusz TWARDOWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2, s. 251–257. — Bibliogr. s. 257, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rvi0abc.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-03/Geodezja_2005_02_07.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria, teledetekcja, terminologia, geoinformatyka, internet, Polska Akademia Umiejętności

  keywords: remote sensing, photogrammetry, geoinformatics, terminology, internet, Polish Academy of Art and Sciences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Propozycja działań środowisk geoinformatyki obrazowej związanych z opracowaniem “geoinformatycznego leksykonu i słownika terminologicznego PAU”Proposal for the imaging geoinformatic circle's activities connected with the project of the ”PAU dictionary and glossary of terms for geoinformatics” / Józef JACHIMSKI, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 217–226. — Bibliogr. s. 225, Summ., Streszcz.. — ISBN: 978-83-920594-5-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • PrzedmowaPreface / Józef JACHIMSKI, Jacek Kozak, Małgorzata Luc // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 11–14. — Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • słowa kluczowe: środowisko, geoinformatyka, społeczeństwo

  keywords: environment, geoinformatics, society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rozwój Geoinformatycznego Słownika PAUDevelopment of the PAU Dictionary for Geoinformatics / Józef JACHIMSKI, Sławomir MIKRUT, Michał MAJEWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 1, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/MEzzub

 • słowa kluczowe: geoinformatyka, geoinformacja, słownik, leksykon, tłumaczenie

  keywords: translation, geoinformatics, geoinformation, dictionary, lexicon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rys historyczny rozwoju Katedry Geinformacji Fotogrametrii i Teledetekcji ŚrodowiskaThe history of development of the Geoinformation, Photogrammetry and Environmental Remote Sensing Department / Zbigniew SITEK, Józef JACHIMSKI, Jerzy BERNASIK, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 399–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sieci neuronowe w procesach dopasowania zdjęć lotniczych[Neural networks in matching processes of aerial images] / pod red. nauk. Sławomira MIKRUTA ; wstępem opatrzył Ryszard TADEUSIEWICZ ; autorzy: Anna CZECHOWICZ, Paweł GRYBOŚ, Józef JACHIMSKI, Sławomir MIKRUT, Zbigniew MIKRUT, Piotr PAWLIK, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 155, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0384). — Bibliogr. s. 147–153, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-150-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stereometryczna weryfikacja NMT uzyskanego ze skaningu laserowego[Stereometric verification of DTM derived from laser scanning] / Natalia Piechocka, Urszula MARMOL, Józef JACHIMSKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2004 vol. 14, s. 447–458. — Bibliogr. s. 457–458, Streszcz.. — ISBN10: 83-917952-2-5. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS w świetle XX Kongresu ISPRS : 21–23 października 2004, Białobrzegi

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, NMT, TIN, stereometria, powierzchnia topograficzna

  keywords: laser scanning, NMT, TIN, topographic survey, stereometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Struktura bazy danych Wielojęzycznego, Interdyscyplinarnego Terminologicznego Słownika i Leksykonu Geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki PAUThe structure of the data base for Multilangual, Interdisciplinary Dictionary and Glossary of Terms for Geoinformatics of the Polish Academy of Science and Arts / Józef JACHIMSKI, Sławomir MIKRUT, Michał MAJEWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 131–137. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rsk089c.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_07.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria, teledetekcja, Internet, terminologia, geoinformatyka, Polska Akademia Umiejętności

  keywords: remote sensing, photogrammetry, geoinformatics, terminology, internet, Polish Academy of Sciences and Arts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The 3D and 4D information for the most efficient management and appealing promotional activity in protected areas / Adam BOROŃ, Wojciech DRZEWIECKI, Beata HEJMANOWSKA, Józef JACHIMSKI // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego3D Vizualization in the promotion of cultural heritage / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Regina TOKARCZYK // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 163–172, [2]. — Bibliogr. s. 171–172, Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]. — tekst: goo.gl/gr1qj7

 • słowa kluczowe: fotogrametria, wirtualna rzeczywistość, wizualizacja 3D

  keywords: photogrammetry, Virtual Reality Modeling Language (VRML), 3D visualization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ kompresji JPEG na wykrywanie cech na obrazach cyfrowychThe influence of JPEG compression on feature extraction on digital images / Józef JACHIMSKI, Sławomir MIKRUT // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 10 z. 3, s. 365–371. — Bibliogr. s. 371, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/4Bu8MB

 • słowa kluczowe: współczynnik korelacji, obrazy cyfrowe, kompresja JPEG

  keywords: digital images, JPEG compression, correlation ratio

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17