Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Jachimski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułA FFT based method of filtering airborne laser scanner data
  AutorzyU. MARMOL, J. JACHIMSKI
  ŹródłoThe International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. — 2004 vol. 35 Pt. B3 Commission 8, s. 1147–1152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCyfrowa dokumentacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib
  AutorzyMarta BOROWIEC, Adam BOROŃ, Józef JACHIMSKI, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 2, s. 239–248
 • słowa kluczowe: fotogrametria, Egipt, obiekty zabytkowe, dokumentacja cyfrowa

  keywords: Egypt, monuments, photogrammetric documentation, digital documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2007]
 • TytułDrogi automatyzacji pomiaru skarp roboczych wyrobiska górniczego odkrywki Bełchatów
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Anna GAWIN, Sławomir MIKRUT
  Źródło„Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — S. 37–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2000]
 • TytułDziałalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA
  ŹródłoCadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives : proceedings of 2-nd international conference : October 17–19, 2000 Lviv–Cracow / ed. Władysław Mierzwa ; Ukrainian Society for Photogrammetry and Remote Sensing [et al.]. — Kraków : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Geodesy and Environmantal Engineering, 2000. — S. 10–12a
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 1999]
 • TytułDziałalność naukowo-badawcza Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH
  AutorzyJózef JACHIMSKI
  Źródło„Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska” : sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH : Kraków, 24–25 czerwiec 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Kraków : AGH], [1999]. — S. 13–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [materiały konferencyjne (red.), 2000]
 • TytułFotogrametria, teledetekcja i GIS [Systemy Informacji Geograficznej] u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Autorzyred. Józef JACHIMSKI ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]
  DetailsKraków : Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, 2000. — XVII, [różna numeracja], XXVI s. 
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [monografia, 2007]
 • TytułGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment
  Autorzykom. red. Krzysztof Boroń, Jan GOCAŁ, Józef JACHIMSKI, Edward POPIOŁEK ; Polish Academy of Sciences. Cracow Branch
  DetailsKraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — 124, [8] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułImpact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundaries
  AutorzyKrystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — S. 61–77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułInformatyczny system udostępniania wyników cyfrowej inwentaryzacji fotogrametrycznej obiektów architektonicznych
  AutorzyAndrzej WRÓBEL, Adam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Józef JACHIMSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 2, s. 249–258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułInwentaryzacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib w Egipcie
  AutorzyAdam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Józef JACHIMSKI, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 2, s. 221–237
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułKomisja IV [czwarta] na XIX [dziewiętnastym] kongresie ISPRS [International Society for Photogrammetry and Remote Sensing] w Amsterdamie „Opracowanie map i systemy informacji geograficznej GIS”
  AutorzyWładysław MIERZWA, Józef JACHIMSKI
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2000 vol. 10, s. 18-1–18-12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMożliwość wykorzystania systemu agentowego do zdalnego pobierania wycinków stereoskopowych obrazów lotniczych
  AutorzyMariusz TWARDOWSKI, Józef JACHIMSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 639–648
 • słowa kluczowe: system agentowy, obrazy cyfrowe

  keywords: digital images, agent system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułNatural ability of teenagers for perception of aerial and satellite images content
  AutorzyMonika Maciejewska, Władysław MIERZWA, Józef JACHIMSKI
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — S. 75–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2000]
 • TytułPhotogrammetry and remote sensing training toward the inforamtion society
  AutorzyJózef JACHIMSKI
  ŹródłoEUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2000]
 • TytułPolish Society for Photogrammetry and Remote Sensing (PTFiT)
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Romuald Kaczyński, Władysław MIERZWA
  ŹródłoISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — The Netherlands : GITC, 2000. — S. 403–406
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułPozyskiwanie danych do systemów GIS metodami fotogrametrii i teledetekcji
  AutorzyStanisław MULARZ, Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Krystian PYKA
  ŹródłoSpatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — S. 283–291
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2003]
 • TytułProjekt wykorzystania systemu agentowego dla popularyzacji geoprzestrzennych informacji w postaci fotomap oraz stereogramów zdjęć lotniczych
  AutorzyMariusz TWARDOWSKI, Józef JACHIMSKI
  ŹródłoSztuczna inteligencja : organizacje wirtualne : materiały XIII ogólnopolskiego konserwatorium SzI-18'2003 (badania – zastosowania – rozwój) / red. nauk. Mieczysław Kłopotek, Jerzy Tchórzewski ; Akademia Podlaska. Instytut Informatyki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Informatyki ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Cybernetyki. — Siedlce : Wydawnictwo AP, 2003. — S. 85–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPropozycja działań środowisk geoinformatyki obrazowej związanych z opracowaniem “geoinformatycznego leksykonu i słownika terminologicznego PAU”
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Sławomir MIKRUT
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2006 vol. 16, s. 217–226
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułPrzedmowa
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Jacek Kozak, Małgorzata Luc
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 20, s. 11–14
 • słowa kluczowe: środowisko, geoinformatyka, społeczeństwo

  keywords: environment, geoinformatics, society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułRepresentation of historical frescos using digital photogrammetry
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — S. 65–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: