Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Jachimski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • A FFT based method of filtering airborne laser scanner data
2
 • Cyfrowa dokumentacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib
3
 • Drogi automatyzacji pomiaru skarp roboczych wyrobiska górniczego odkrywki Bełchatów
4
 • Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment
5
 • Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment
6
 • Impact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundaries
7
 • Informatyczny system udostępniania wyników cyfrowej inwentaryzacji fotogrametrycznej obiektów architektonicznych
8
 • Interdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy)
9
 • Inwentaryzacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib w Egipcie
10
 • Metodyka korzystania z baz danych Wielojęzycznego Interdyscyplinarnego Terminologicznego Słownika i Leksykonu Geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki PAU za pośrednictwem Internetu
11
 • Możliwość wykorzystania systemu agentowego do zdalnego pobierania wycinków stereoskopowych obrazów lotniczych
12
 • Natural ability of teenagers for perception of aerial and satellite images content
13
 • Projekt wykorzystania systemu agentowego dla popularyzacji geoprzestrzennych informacji w postaci fotomap oraz stereogramów zdjęć lotniczych
14
 • Propozycja działań środowisk geoinformatyki obrazowej związanych z opracowaniem “geoinformatycznego leksykonu i słownika terminologicznego PAU”
15
 • Przedmowa
16
 • Representation of historical frescos using digital photogrammetry
17
 • Rozwój Geoinformatycznego Słownika PAU
18
 • Rys historyczny rozwoju Katedry Geinformacji Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
19
 • Sieci neuronowe w procesach dopasowania zdjęć lotniczych
20
 • Stereometryczna weryfikacja NMT uzyskanego ze skaningu laserowego
21
 • Struktura bazy danych Wielojęzycznego, Interdyscyplinarnego Terminologicznego Słownika i Leksykonu Geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki PAU
22
 • The 3D and 4D information for the most efficient management and appealing promotional activity in protected areas
23
 • Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego
24
 • Wpływ kompresji JPEG na wykrywanie cech na obrazach cyfrowych
25
 • Współczesne tendencje w zakresie kompresji zdjęć lotniczych i obrazów teledetekcyjnych