Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
2
3
  • Metodyka oznaczania zawartości rtęci całkowitej w węglach energetycznych
4
  • Oznaczanie poziomu aktywności $^{137}Cs$ oraz stężeń wybranych metali ciężkich w glebach wschodniej części Karpat fliszowych przy zastosowaniu spektrometrii gamma oraz atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS)
5
  • Poziom aktywności $^{137}Cs$ w próbkach gleb pobranych w zachodniej i środkowej części Karpat fliszowych
6
  • Wykorzystanie analizatora MA-2000 w analizie specjacyjnej rtęci oraz badania efektu pamięci amalgamatora