Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
  • Adsorption of selected pharmaceutical compounds onto sediments from Dobczyce reservoir (Poland)
2
  • Analiza statystyczna rozkładu i stężenia wybranych metali ciężkich oraz $^{137}Cs$ na terenie Tatr
3
  • Determination of acidic pharmaceuticals in municipal wastewater by using solid-phase extraction followed by gas chromatography-mass spectrometry
4
  • Evaluation of sorption behaviour of selected pharmaceutical compounds in sediments from Dobczyce reservoir
5
  • Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w węglach energetycznych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z techniką zimnych par (CV-AAS)
6
  • Zastosowanie gamma spektroskopii do oznaczania sztucznego izotopu $^{137}Cs$ i naturalnego $^{40}K$ w przeróbkach gleby z wybranych regionów Karpat Fliszowych
7
  • Żywe srebro w czarnym złocie