Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analytical aspects of mercury emission, deposition and environmental contamination from the Polish perspective
2
  • Determination of methylmercury by gas chromatography – cold vapour atomic fluorescence spectometry
3
  • Ocena zawartości gamma radionuklidów (sztucznego $^{137}Cs$ i dla porównania naturalnego $^{40}K$) oraz wybranych metali w próbkach gleby pobranej z terenu TPN-u i TANAP-u
4
  • Optymalizacja warunków derywatyzacji wybranych związków z grupy nowopojawiających się zanieczyszczeń
5
  • Wstępne badania występowania wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków–Płaszów
6
  • Wstępne oznaczenie diklofenaku w ściekach oczyszczonych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)
7
  • Wyznaczanie równowagowych współczynników sorpcji do sedymentów dla wybranych leków