Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 5e70922c878c28a04739124f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2010]
 • TytułAnalytical aspects of mercury emission, deposition and environmental contamination from the Polish perspective
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA
  ŹródłoMEC7 : Mercury Emission from Coal : Glasgow, Scotland, 16–18th June 2010. — [Glasgow : s. n.], [2010]. — S. 14
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDetermination of methylmercury by gas chromatography – cold vapour atomic fluorescence spectometry
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoOceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology. — 2010 vol. 39 Suppl. 1, s. 65–78
4
 • [referat, 2010]
 • TytułOcena zawartości gamma radionuklidów (sztucznego $^{137}Cs$ i dla porównania naturalnego $^{40}K$) oraz wybranych metali w próbkach gleby pobranej z terenu TPN-u i TANAP-u
  AutorzyBarbara KUBICA, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Stefan Skiba, Janusz GOŁAŚ, Peter Fleischer, Witold RECZYŃSKI, Wojciech Kwiatek
  ŹródłoNauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : IV konferencja : Zakopane 14–16 październik 2010 : streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. — [Kraków : PTPNoZ], [2010]. — S. 125
5
 • [referat, 2010]
 • TytułOptymalizacja warunków derywatyzacji wybranych związków z grupy nowopojawiających się zanieczyszczeń
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoVIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — S. 91
6
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułOznaczanie metylortęci techniką chromatografii gazowej z detekcją przy zastosowaniu atomowej spektroskopii fluorescencyjnej (GC–AFS)
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — S. 297–303
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułRadionuclides ${^{137}Cs}$ and ${^{40}K}$ in the soils of the Tatra National Park (TPN, Poland)
  AutorzyBarbara KUBICA, Stefan Skiba, Marek Drewnik, Marcin Stobiński, Małgorzata Kubica, Janusz GOŁAŚ, Ryszard Misiak
  ŹródłoNukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency. — 2010 vol. 55 no. 3, s. 377–386
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułSorption of ibuprofen on sediments from the Dobczyce (Southern Poland) drinking water reservoir
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Piotr WOJTANOWICZ, Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI
  ŹródłoArchives of Environmental Protection. — 2010 vol. 36 no. 4, s. 81–91
9
 • [referat, 2010]
 • TytułWstępne badania występowania wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków–Płaszów
  AutorzyK. SOSNOWSKA, K. STYSZKO, J. GOŁAŚ
  ŹródłoCentral European conference ECOpole'10 [Dokument elektroniczny] : 13–16.10.2010, Piechowice. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. [4–5]
10
 • [referat, 2010]
 • TytułWstępne oznaczenie diklofenaku w ściekach oczyszczonych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)
  AutorzyKatarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — S. 353–364
11
 • [referat, 2010]
 • TytułWyznaczanie równowagowych współczynników sorpcji do sedymentów dla wybranych leków
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoVIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — S. 294