Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 5e70922c878c28a04739124f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analytical aspects of mercury emission, deposition and environmental contamination from the Polish perspective
2
3
 • Determination of methylmercury by gas chromatography – cold vapour atomic fluorescence spectometry
4
 • Ocena zawartości gamma radionuklidów (sztucznego $^{137}Cs$ i dla porównania naturalnego $^{40}K$) oraz wybranych metali w próbkach gleby pobranej z terenu TPN-u i TANAP-u
5
 • Optymalizacja warunków derywatyzacji wybranych związków z grupy nowopojawiających się zanieczyszczeń
6
 • Oznaczanie metylortęci techniką chromatografii gazowej z detekcją przy zastosowaniu atomowej spektroskopii fluorescencyjnej (GC–AFS)
7
 • Radionuclides ${^{137}Cs}$ and ${^{40}K}$ in the soils of the Tatra National Park (TPN, Poland)
8
 • Sorption of ibuprofen on sediments from the Dobczyce (Southern Poland) drinking water reservoir
9
 • Wstępne badania występowania wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków–Płaszów
10
 • Wstępne oznaczenie diklofenaku w ściekach oczyszczonych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)
11
 • Wyznaczanie równowagowych współczynników sorpcji do sedymentów dla wybranych leków