Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 5e70922c878c28a04739124f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analytical aspects of mercury emission, deposition and environmental contamination from the Polish perspective / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA // W: MEC7 : Mercury Emission from Coal : Glasgow, Scotland, 16–18th June 2010. — [Glasgow : s. n.], [2010]. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Determination of methylmercury by gas chromatography – cold vapour atomic fluorescence spectometry / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2010 vol. 39 Suppl. 1, s. 65–78. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena zawartości gamma radionuklidów (sztucznego $^{137}Cs$ i dla porównania naturalnego $^{40}K$) oraz wybranych metali w próbkach gleby pobranej z terenu TPN-u i TANAP-u[Evaluation of gamma radionuclides (artificial $^{137}Cs$ and for comparison natural $^{40}K$) and selected metals in soil samples from TNP and TANAP] / Barbara KUBICA, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Stefan Skiba, Janusz GOŁAŚ, Peter Fleischer, Witold RECZYŃSKI, Wojciech Kwiatek // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : IV konferencja : Zakopane 14–16 październik 2010 : streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. — [Kraków : PTPNoZ], [2010]. — ISBN: 978-83-61788-24-9. — S. 125. — Barbara Kubica – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Optymalizacja warunków derywatyzacji wybranych związków z grupy nowopojawiających się zanieczyszczeń[Optimization studies on derivatization of selected emerging contaminants] / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Oznaczanie metylortęci techniką chromatografii gazowej z detekcją przy zastosowaniu atomowej spektroskopii fluorescencyjnej (GC–AFS)Determination of methylmercury with a GC–AFS system / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — ISBN: 978-83-7531-004-7. — S. 297–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Radionuclides ${^{137}Cs}$ and ${^{40}K}$ in the soils of the Tatra National Park (TPN, Poland) / Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Marek Drewnik, Marcin Stobiński, Małgorzata Kubica, Janusz GOŁAŚ, Ryszard Misiak // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 2010 vol. 55 no. 3, s. 377–386. — Bibliogr. s. 385–386, Abstr.. — B. Kubica – dod. afiliacja: The Henryk Niewodniczański Institut of Nuclear Physics of Polish Academy of Sciences

 • keywords: gamma spectrometry, Cs-137, K-40, the Tatra mountains, maps of the radioisotopes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sorption of ibuprofen on sediments from the Dobczyce (Southern Poland) drinking water reservoirSorpcja ibuprofenu na sedymentach pochodzących ze zbiornika wody pitnej w Dobczycach / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Piotr WOJTANOWICZ, Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2010 vol. 36 no. 4, s. 81–91. — Bibliogr. s. 89–90, Abstr.

 • keywords: sorption, sediments, pharmaceuticals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wstępne badania występowania wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków–PłaszówPreliminary studies of determination of selected pharmaceuticals in sewage effluent from Krakow–Plaszow treatment plant / K. SOSNOWSKA, K. STYSZKO, J. GOŁAŚ // W: Central European conference ECOpole'10 [Dokument elektroniczny] : 13–16.10.2010, Piechowice. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [4–5]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Wystąpienia ustne). — Na CD dostępny również tekst w języku angielskim (po wybraniu opcji: Oral presentations). — S. [5]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wstępne oznaczenie diklofenaku w ściekach oczyszczonych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)Preliminary studies of diclofenac in treated wastewater by gas chromatography – mass spectrometry / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 353–364. — Bibliogr. s. 362–363, Streszcz., Abstr.. — Błąd w nazwisku Autora: Styszko Katarzyna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wyznaczanie równowagowych współczynników sorpcji do sedymentów dla wybranych leków[Determination of equilibrium sorption coefficients of selected pharmaceuticals to sediment] / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: