Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analytical aspects of mercury determination and speciation in environmental samples
2
 • Elektroanaliza w teorii i praktyce
3
 • Kinetic studies of selected derivatisation process used in chromatography and mass spectrometry for environmental samples
4
 • Leki w środowisku – źródła, przemiany, zagrożenia
5
 • Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) w teorii i praktyce
6
 • Nowe zanieczyszczenia w środowisku wodnym – źródła, zagrożenia, problemy analityczne
7
 • Ocena zawartości ${^1}{^3}{^7}Cs$ i ${^4}{^0}K$ w próbkach gleby pobranej w nieckach Stawów Tatrzańskich
8
 • Oznaczanie aktywności ${^1}{^3}{^7}Cs$ oraz koncentracji wybranych metali ciężkich w próbkach gleby pobranych z terenu Doliny Rybiego Potoku (TPN) i Doliny Mięguszowieckiej (TANAP)
9
 • Problem występowania farmaceutyków w środowisku wodnym
10
 • Słowo wstępne
11
 • Substancje nowopojawiające się w środowisku – „emerging contaminants” – problemy analityczne
12
 • System for speciation of mercury in the environmental samples
13
 • Zastosowanie gamma spektroskopii do oznaczania sztucznego izotopu $^{137}Cs$ i naturalnego $^{40}K$ w próbkach gleby i niektórych roślin pobranych na terenie Tatr