Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
 • Analytical aspects of mercury determination and speciation in environmental samples / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA // W: ICCE 2009 Stockholm : 12th EuCheMS international conference on Chemistry and the environment : 14–17 June 2009 : Stockholm, Sweden : abstracts. — [Sweden : US-AB], [2009]. — S. 128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009[Electroanalysis in theory and practice] / red. Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 97, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — Jerzy Górecki – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kinetic studies of selected derivatisation process used in chromatography and mass spectrometry for environmental samples / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna SOSNOWSKA // W: 10\textsuperscript{th} international symposium on 'Kinetics in analytical chemistry' : Cape Town, South Africa : 02 – 04 December 2009 / University of the Western Cape. — [South Africa : s. n.], [2009]. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Leki w środowisku – źródła, przemiany, zagrożeniaDrugs in the environment – source, fate, risk / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 395–404. — Bibliogr. s. 402–404, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) w teorii i praktyce. Cz. 2, Praktyka[Solid Phase Micro Extraction (SPME) : theory and practice. Pt. 2, Practice] / Agnieszka IWANICHA, Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ // Analityka : nauka i praktyka ; ISSN 1509-4650. — 2009 nr 1, s. 25–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowe zanieczyszczenia w środowisku wodnym – źródła, zagrożenia, problemy analityczne[Emerging contaminants in aquatic environment – sources, risk and analytical problems] / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ // Analityka : nauka i praktyka ; ISSN 1509-4650. — 2009 nr 4, s. 44–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena zawartości ${^1}{^3}{^7}Cs$ i ${^4}{^0}K$ w próbkach gleby pobranej w nieckach Stawów TatrzańskichThe determination of ${^137}Cs$ and ${^40}K$ in soil samples taken from Tatra's Lakes synclines / Barbara KUBICA, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Janusz GOŁAŚ, Mirosław Bartyzel, Peter Fleischer // W: V Krajowa konferencja radiochemii i chemii jądrowej : Kraków–Przegorzały, 24–27 maja 2009 : streszczenia / do druku przygot. Przemysław Koźmiński. — Warszawa : Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, [2009]. — ISBN: 978-83-909690-9-1. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Oznaczanie aktywności ${^1}{^3}{^7}Cs$ oraz koncentracji wybranych metali ciężkich w próbkach gleby pobranych z terenu Doliny Rybiego Potoku (TPN) i Doliny Mięguszowieckiej (TANAP)Activity of radionuclid ${^1}{^3}{^7}Cs$ and concentrations of some heavy metals in soil samples taken from Rybi Potok Valley (TPN) and Mieguszowiecka Valley (TANAP) / M. Stobiński, M. Bartyzel, B. KUBICA, R. Misiak, W. RECZYŃSKI, J. GOŁAŚ, E. Dutkiewicz, Z. Krzan, P. Fleischer // W: V Krajowa konferencja radiochemii i chemii jądrowej : Kraków–Przegorzały, 24–27 maja 2009 : streszczenia / do druku przygot. Przemysław Koźmiński. — Warszawa : Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, [2009]. — ISBN: 978-83-909690-9-1. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Problem występowania farmaceutyków w środowisku wodnym[The occerence of pharmaceuticals in aquatic environment] / Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Katarzyna SOSNOWSKA, Janusz GOŁAŚ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2009 R. 82 nr 9, s. 52–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Słowo wstępne[Introduction] / Janusz GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Substancje nowopojawiające się w środowisku – „emerging contaminants” – problemy analityczne[Emerging contaminants in aquatic environment – analytical problems] / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 41–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • System for speciation of mercury in the environmental samples : abstract / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ // Tübinger geowissenschaftliche Arbeiten. Reihe C, Hydro-, Ingenieur- ung Umweltgeologie ; ISSN 0935-4948. — 2009 C113, s. 57. — AquaTerra : processes – data – models – future scenarios : scientific fundamentals for River Basin Management : Tübingen, Germany 25\textsuperscript{th} to 27\textsuperscript{th} of March 2009 : coference programme & proceedings / eds. M. Finkel, P. Grathwohl. — Germany : Eberhard Karls Universität Tübingen, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie gamma spektroskopii do oznaczania sztucznego izotopu $^{137}Cs$ i naturalnego $^{40}K$ w próbkach gleby i niektórych roślin pobranych na terenie Tatr[Application of gamma spectroscopy for the determination of artificial $^{137}Cs$ and natural $^{40}K$ in soil samplesand plants collected from the Tatra Mts.] / B. KUBICA, M. Stobiński, J. GOŁAŚ, P. Fleischer // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii. — [Lublin : UMSC], [2009]. — ISBN: 978-83-227-2934-2. — S. 486–493. — Bibliogr. s. 492–493, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: