Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2008]
 • TytułActivity of radionuclides ${^{137}Cs}$ and ${^{40}K}$ and concentrations of some heavy metals in soil samples taken from high Tatra Mts
  AutorzyP. Fleischer, Janusz GOŁAŚ, Barbara KUBICA, M. Misiak, Witold RECZYŃSKI, Marcin Stobiński
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 259
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2008]
 • TytułAn activity of radionuclides ${^{137}Cs}$ and ${^{40}K}$ in soil samples taken from Tatra Mountains
  AutorzyB. KUBICA, S. Skiba, J. GOŁAŚ, M. Stobiński, R. Misiak
  ŹródłoNRC 7 : seventh international conference on Nuclear and Radiochemistry : 24–29 August 2008 Budapest, Hungary : book of abstracts. — [Hungary : s. n.], [2008]. — S. 192
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania dynamiki sorpcji ołowiu na osadach dennych zbiornika dobczyckiego
  AutorzyWitold RECZYŃSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA, Barbara KUBICA, Janusz GOŁAŚ
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 105
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2008]
 • TytułChances and obstacles for a methylmercury determination in the environmental samples
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S.84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2008]
 • TytułDetermination of ibuprofen in environmental samples using HPLC-UV/VIS and GC/MS : poster
  AutorzyK. STYSZKO-GROCHOWIAK, A. STRZELECKI, J. GOŁAŚ, A. IWANICHA, J. GÓRECKI
  ŹródłoOrganic pollutants in the environment: from exposure towards (eco-)toxicological effects : 3textsuperscript{rd} and 4textsuperscript{th} of March 2008 in Tübingen. — [Niemcy : s. n.], [2008]. — S. 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2008]
 • TytułOcena zawartości ${^{137}Cs}$ i ${^{40}K}$ oraz stężenia niektórych metali ciężkich w próbkach gleby pobranej w Dolinie Wielickiej w Tatrach Wysokich
  AutorzyBarbara KUBICA, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Janusz GOŁAŚ, Witold RECZYŃSKI, Peter Fleischer
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułOznaczanie rtęci w próbkach osadów dennych i ryb z rzeki Ebro (Hiszpania)
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ, Piotr WOJTANOWICZ, Damia Barcelo
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — S. 103–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2008]
 • TytułPreliminary studies of the sorptive capabilities of sediments from the Dobczyce drinking water reservoir towards ibuprofen
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Artur STRZELECKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2008]
 • TytułRozkład zawartości Cr, Pb, Cu, Cd i Zn w próbklach sedymentów z zaporowego Zbiornika Dobczyckiego usytuowanego w południowej Polsce
  AutorzyM. MACHERZYŃSKI, W. RECZYŃSKI, A. Parker, J. GÓRECKI, J. GOŁAŚ
  ŹródłoECOpole'08 [Dokument elektroniczny] : Central European conference : „Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym” : Piechowice, 23–25.X.2008. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. [1] tekst pol., S. [2–3] tekst ang.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2008]
 • TytułSłowo wstępne
  AutorzyJanusz GOŁAŚ
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2008]
 • TytułStudies on metals mobility in the sediments core – early diagenesis processes
  AutorzyBogusław BAŚ, Janusz GOŁAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Barbara Kubica, Mariusz MACHERZYŃSKI, Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Michał Skiba
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2008]
 • TytułThe comparison of three lines of the system for methylmercury determination in the environmental samples
  AutorzyJ. GÓRECKI, A. IWANICHA, M. MACHERZYŃSKI, K. STYSZKO-GROCHOWIAK, J. GOŁAŚ
  ŹródłoAnnual AquaTerra meeting and General Assembly : Cracow, 24textsuperscript{th}–25textsuperscript{th} April 2008. — [Cracow : s. n.], [2008]. — S. [1], [poster]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2008]
 • TytułThe influence of K$^{+}$ ions on artificial gamma radionuclide ${^{137}Cs}$ sorption in the sediment samples from the Dobczyce reservoir
  AutorzyM. Bartyzel, Janusz GOŁAŚ, Wojciech Maria Kwiatek, Barbara KUBICA, Ryszard Misiak, Witold RECZYŃSKI, Marcin Stobiński
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ jonów potasu i wapnia na proces sorpcji ${^{137}Cs}$ w próbkach osadów dennych pobranych ze zbiornika dobczyckiego
  AutorzyBarbara KUBICA, Mirosław Bartyzel, Witold RECZYŃSKI, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Janusz GOŁAŚ, Katarzyna Wszołek
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: