Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Skażenie sztucznym izotopem $^{137}Cs$ gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego[The contamination of artificial $^{137}Cs$ in soils from Tatra National Park] / oprac. Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Marek Drewnik, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński, Michał Skiba, Małgorzata Kubica. — Kraków : [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej], 2006. — 1 mapa kolor.. — Mapa gleb przygotowana na podstawie: Skiba S., 1997. Mapa Gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego – skala 1:20.000 / Uniwersytet Jagielloński ; Tatrzański Park Narodowy. — Kubica B. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Skażenie sztucznym izotopem cezu $^{137}Cs$ gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego[The contamination of artificial $^{137}Cs$ in soils from Tatra National Park] / oprac. Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Marek Drewnik, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński, Michał Skiba, Małgorzata Kubica. — Kraków : [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej], 2006. — 1 mapa kolor.. — Mapa pokrycia terenu przygotowana na podstawie mapy topograficznej wydanej przez Państwową Służbę Geodezyjną i Kartograficzną w latach 1997–98 – skala 1:10 000 / Tatrzański Park Narodowy. — Kubica B. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Stężenie sztucznego izotopu $^{137}Cs$ oraz naturalnego izotopu $^{40}K (Bq kg^{-1})$ w stropowej części gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego : [skala nieokreślona][Concentration of artificial $^{137}Cs$ and natural $^{40}K(Bq kg^{-1})$ in surface of soil in Tatra National Park] / oprac. Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Marek Drewnik, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński, Michał Skiba, Małgorzata Kubica. — Kraków : [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej], 2006. — 1 mapa kolor.. — Kubica B. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Stężenie sztucznego izotopu $^{137}Cs$ oraz naturalnego izotopu $^{40}K (Bq kg^{-2})$ w stropowej części gleb (10 cm) Tatrzańskiego Parku Narodowego : [skala nieokreślona][Concentration of artificial $^{137}Cs$ and natural $^{40}K(Bq kg^{-2})$ in surface of soil (10 cm) in Tatra National Park] / oprac. Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Marek Drewnik, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński, Michał Skiba, Małgorzata Kubica. — Kraków : [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej], 2006. — 1 mapa kolor.. — Kubica B. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: