Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • An overview of selected electroanalytical topics in Polish research centers
2
 • Badanie procesów akumulacji $^{137}Cs$ i $^{40}K$ w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
3
 • Badanie sedymentu i wody przydennej w zbiorniku wody pitnej pod kątem obserwacji wymiany jonowej
4
 • Dislocation of the $^{137}Cs$ and $^{40}K$ radionuclides in the podsol profiles of the Tatra Mountain soils (South Poland)
5
 • Dystrybucja wybranych metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
6
 • Instrumentalne metody analizy chemicznej
7
 • Level and relationship of elements in scalp hair of males: effect of air pollution and smoking habits
8
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia wybranymi związkami fenolowymi sedymentów w zbiorniku wody pitnej w Dobczycach
9
 • Ocena zawartości radionuklidów $^{137}Cs$ i $^{40}K$ oraz wybranych metali ciężkich w profilach bielic tatrzańskich
10
 • Oznaczanie rtęci w próbkach osadów i ryb z rzeki Ebro w ramach zintegrowanego projektu badawczego UE AQUATERRA
11
12
 • Rozmieszczenie Pb, Zn, Cd, Fe i K oraz radionuklidów $^{137}Cs$ i $^{40}K$ w wybranych glebach Tatr
13
 • Zastosowanie sorbentu roślinnego i zeolitu 13 X do eliminacji jonów metali z osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni Kraków-Płaszów