Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 5e70922c878c28a04739124f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 265, z ogólnej liczby 267 publikacji Autora


1
 • $^{137}Cs$ and $^{40}K$ radionuclides activity and heavy metals concentrations in soil samples from East part of the Flysh Carpathian Mountains in Poland
2
 • 85 years after the discovery of polarography
3
 • A portable, continuous system for mercury speciation in flue gas and process gases
4
 • Accumulation of dissolved form metals in sediments from the drinking water reservoir
5
 • Activity of radionuclides ${^{137}Cs}$ and ${^{40}K}$ and concentrations of some heavy metals in soil samples taken from high Tatra Mts
6
 • Adsorption of selected pharmaceutical compounds onto sediments from Dobczyce reservoir (Poland)
7
 • Advanced analysis of solid particles
8
 • Ambient winter HULIS concentrations in coal combustion influenced area – case study for Krakow, Poland
9
 • An activity of radionuclides ${^{137}Cs}$ and ${^{40}K}$ in soil samples taken from Tatra Mountains
10
 • An overview of selected electroanalytical topics in Polish research centers
11
 • An overview of some challenges in the studies in the emission of particulate matter
12
 • An overview of the challenges in the studies of solid particle emission
13
 • Analityka aerozoli atmosferycznych
14
 • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
15
 • Analiza statystyczna rozkładu i stężenia wybranych metali ciężkich oraz $^{137}Cs$ na terenie Tatr
16
 • Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
17
 • Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w krakowskich oczyszczalniach ścieków
18
 • Analizator AWP 2/3 do ciągłego pomiaru ilości węgla w energetycznych popiołach lotnych – przykłady i perspektywy zastosowań
19
 • Analysis of micro-contaminants in solid particles from direct injection gasoline vehicles
20
 • Analytical aspects of mercury determination and speciation in environmental samples
21
 • Analytical aspects of mercury emission, deposition and environmental contamination from the Polish perspective
22
 • Analytical aspects of mercury emission measurements in coal-fired power plants
23
 • Analytical aspects of spectrophotometric studies of ruthenium (IV) complexes with xylenol orange
24
 • Application of a modified gas chromatography atomic fluorescence spectroscopy method for determination of methylmercury in bird samples
25
 • Aspekty analityczne badań sedymentów i gleb w wybranych ekosystemach (zbiornik w Dobczycach, rzeka Ebro, Tatrzański Park Narodowy)