Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-kcw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badanie obecności wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), triclosanu i bisfenolu A w ściekach komunalnych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)Determination of selected nonsteroidal anti-inflammatory drugs, triclosan and bisphenol A in municipal wastewater by Gas Chromatography – Mass Spectometry (GC/MS) / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 663–672. — Bibliogr. s. 670–671, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011[Electroanalysis in theory and practice] / red. Janusz GOŁAŚ, Elżbieta BAŚ, Jerzy GÓRECKI ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 97, [1] s.. — ISBN: 978-83-7464-402-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Słowo wstępne[Introduction] / Janusz GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 13. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw ; dod. afiliacja: Komisja Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Wstępne oznaczenie wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków PłaszówPreliminary studies of determination of selected pharmaceuticals in sewage effluent from Krakow Plaszow treatment plant / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2011 vol. 5 no. 2, s. 601–607. — Bibliogr. s. 607, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie gamma spektrometrii do oznaczania aktywności sztucznego izotopu $^{137}Cs$ oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) i analizy fluorescencyjnej (PIXE) do określenia stężenia niektórych metali ciężkich w próbkach gleby pobranych z obszaru całych Tatr[Using gamma spectrometry to determine the activity of an artificial isotope $^{137}Cs$ and absorption spectrometry atomic (AAS) and fluorescence analysis (PIXE) to determine the concentrations of certain heavy metals in soil samples taken from the Tatra Mountains] / B. KUBICA, M. Stobiński, S. Skiba, J. GOŁAŚ, W. RECZYŃSKI, K. Szarłowicz, P. Fleischer, R. Misiak, W. Kwiatek // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii. — Lublin : [s. n.], 2011. — ISBN: 978-83-227-3227-4. — S. 533–537. — Abstr.. — B. Kubica, J. Gołaś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw. — W. Reczyński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — B. Kubica – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: