Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analytical aspects of mercury emission, deposition and environmental contamination from the Polish perspective / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA // W: MEC7 : Mercury Emission from Coal : Glasgow, Scotland, 16–18th June 2010. — [Glasgow : s. n.], [2010]. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ocena zawartości gamma radionuklidów (sztucznego $^{137}Cs$ i dla porównania naturalnego $^{40}K$) oraz wybranych metali w próbkach gleby pobranej z terenu TPN-u i TANAP-u[Evaluation of gamma radionuclides (artificial $^{137}Cs$ and for comparison natural $^{40}K$) and selected metals in soil samples from TNP and TANAP] / Barbara KUBICA, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Stefan Skiba, Janusz GOŁAŚ, Peter Fleischer, Witold RECZYŃSKI, Wojciech Kwiatek // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : IV konferencja : Zakopane 14–16 październik 2010 : streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. — [Kraków : PTPNoZ], [2010]. — ISBN: 978-83-61788-24-9. — S. 125. — Barbara Kubica – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Optymalizacja warunków derywatyzacji wybranych związków z grupy nowopojawiających się zanieczyszczeń[Optimization studies on derivatization of selected emerging contaminants] / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wstępne badania występowania wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków–PłaszówPreliminary studies of determination of selected pharmaceuticals in sewage effluent from Krakow–Plaszow treatment plant / K. SOSNOWSKA, K. STYSZKO, J. GOŁAŚ // W: Central European conference ECOpole'10 [Dokument elektroniczny] : 13–16.10.2010, Piechowice. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [4–5]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Wystąpienia ustne). — Na CD dostępny również tekst w języku angielskim (po wybraniu opcji: Oral presentations). — S. [5]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wyznaczanie równowagowych współczynników sorpcji do sedymentów dla wybranych leków[Determination of equilibrium sorption coefficients of selected pharmaceuticals to sediment] / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: