Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania dynamiki sorpcji ołowiu na osadach dennych zbiornika dobczyckiego[Research of the dynamic of lead sorption on sediments from the Dobczyce water reservoir] / Witold RECZYŃSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA, Barbara KUBICA, Janusz GOŁAŚ // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 105. — Bibliogr. s. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008[Electroanalysis in theory and practice] / red. Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 75, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) w teorii i praktyce. Cz. 1, Teoria[Solid Phase Micro Extraction (SPME) : theory and practice. Pt. 1, Theory] / Agnieszka IWANICHA, Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ // Analityka : nauka i praktyka ; ISSN 1509-4650. — 2008 nr 4, s. 16–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena zawartości ${^{137}Cs}$ i ${^{40}K}$ oraz stężenia niektórych metali ciężkich w próbkach gleby pobranej w Dolinie Wielickiej w Tatrach Wysokich[Analysis of ${^{137}Cs}$ and ${^{40}K}$ as well as certain heavy content in the soil samples collected in Wielicka Valley of the High Tatra Mountains] / Barbara KUBICA, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Janusz GOŁAŚ, Witold RECZYŃSKI, Peter Fleischer // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Oznaczanie rtęci w próbkach osadów dennych i ryb z rzeki Ebro (Hiszpania)[Mercury in river-bottom in sediments and fishes from Ebro river (Spain) determination] / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ, Piotr WOJTANOWICZ, Damia Barcelo // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — Dodatkowo na s. tyt.: In mari via tua. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7531-012-2. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przestrzenny rozkład zawartości Zn oraz CR w próbkach gleby pobranej w Tatrach Wysokich : raport nr 2012/C[Spatial distribution of Zn and Cr in soil samples from High Tatra Mountains] / M. Stobiński, B. KUBICA, [et al.], J. GOŁAŚ, W. RECZYŃSKI, [et al.]. — Kraków : nakł. Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2008. — S. [1–12]. — Bibliogr. s. [12], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Słowo wstępne[Introduction] / Janusz GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-175-3. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ jonów potasu i wapnia na proces sorpcji ${^{137}Cs}$ w próbkach osadów dennych pobranych ze zbiornika dobczyckiego[The influence of potassium and calcium ions on ${^{137}Cs}$ sorption in the sediment samples from the Dobczyce reservoir] / Barbara KUBICA, Mirosław Bartyzel, Witold RECZYŃSKI, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Janusz GOŁAŚ, Katarzyna Wszołek // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: