Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 5e70922c878c28a04739124f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Chemometric analysis of sediments from Dobczyce water reservoir / Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka Donabidowicz, Janusz GOŁAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometrics : methods and applications / eds. Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski. — Kraków : Institute of Forensic Research Publishers, 2006. — S. 131–139. — Bibliogr. s. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chemometric analysis of sediments from the Dobczyce water reservoir : [abstract] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka Donabidowicz, Janusz GOŁAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometria : metody i zastosowania : III konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : Zakopane, 19–22 października 2006 / Komitet Chemii Analitycznej PAN. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej [etc.]. — [Polska : s. n.], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006[Electroanalysis in theory and practice] / red. Janusz GOŁAŚ ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 69, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN10: 83-7464-067-7. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Examinations of physical and chemical properties of sediments towards adsorption of selected antiphlogistic drugs : [poster] / Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Andrew Parker, Janusz GOŁAŚ, Artur STRZELECKI, Agnieszka IWANICHA, Jerzy GÓRECKI // W: Chemical analysis of emerging pollutants : 1st thematic workshop of the EU project NORMAN : November 27–28. 2006, Maó, Menorca (Balearic island), Spain / CSIC [etc.]. — [Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Microscopic studies of the GC/poly-$NiTMHPP$/Nafion electrochemical nitric oxide sensor / M. MACHERZYŃSKI, A. Kowal, B. MACHERZYŃSKA, J. GOŁAŚ // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2006 vol. 518, s. 277–282. — Bibliogr. s. 282, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-07-15. — Recent developments in advanced materials and processes : [YUCOMAT VII : the 7th conference of the Yugoslav Materials Research Society : Herceg Novi, Serbia and Montenegro, September 12–16, 2005 / eds. Dragan P. Uskokovic, Slobodan K. Milonjic, Dejan I. Rakovic]. — Aedermannsdorf ; Brookfield, Vt. : Trans Tech Publications, 2006. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xjwr015b.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.518.277.pdf

 • keywords: SEM, AFM, modified sensor, electropolymerization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.518.277

6
 • Określenie aktywności sztucznego radionuklidu $^{137}Cs$ na terenie Tatr[The determination of artificial radionuclide of $^{137}Cs$ in the Tatra Mountain] / Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński, Marek Drewnik, Maria Tuteja-Krysa, Ryszard Misiak // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 287, S12-K4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Określenie poziomu akumulacji $^{137}Cs$ i $^{40}K$ w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego, Cz. 2[Determination of $^{137}Cs$ and $^{40}K$ accumulation in the Dobczyce reservoir sediments, Pt. 2] / Barbara KUBICA, [et al.], Janusz GOŁAŚ, [et al.], Witold RECZYŃSKI, [et al.] // W: Woda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12–13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. — [Warszawa : s. n.], [2006]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Określenie poziomu stężenia $^{137}CS$ w próbkach sedymentów pobranych z terenu Zbiornika Dobczyckiego[Determination of $^{137}CS$ level in the sediment samples from the Dobczyce Reservoir] / Barbara KUBICA, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński, [et al.], Witold RECZYŃSKI // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 291, S12-P14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Oznaczanie śladowych zawartości Zn i Pb oraz K w próbkach bielic tatrzańskich różnymi technikami: PIXE, AAS i spektroskopią promieniowania gamma[Determination of trace concentrations of ${Zn, Pb}$ and ${K}$ in the Tatran mountains soils by means of several analytical technics: PIXE, AAS and gamma spectrometry] / Barbara Kubica, Wojciech M. Kwiatek, Witold RECZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ, Erazm M. Dutkiewicz [et al.]. — Kraków : [IFJ PAN], 2006. — 9 s.. — (Raport / Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ; nr 1987/AP). — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rozkład wybranych metali ciężkich w osadach dennych rezerwuaru wody pitnej dla Krakowa w Zbiorniku Dobczyckim, Cz. 1[Distribution of heavy metals in sediments of the Dobczyce drinking water reservoir, Pt. 1] / Witold RECZYŃSKI, Wojciech M. Kwiatek, Barbara KUBICA, Janusz GOŁAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Ewa NIEWIARA, Erazm M. Dutkiewicz, Marcin Stobiński // W: Woda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12–13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. — [Warszawa : s. n.], [2006]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rozkład wybranych metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika DobczyckiegoDistribution of heavy metals in sediments of Dobczyce Reservoir / Witold RECZYŃSKI, Wojciech Maria Kwiatek, Barbara Kubica, Janusz GOŁAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Ewa NIEWIARA, Erazm Dutkiewicz [et al.] // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2006 t. 11 nr 3, s. 347–354. — [Streszcz.], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Selected aspects of studies of sediments from the Ebro River (Spain) and the Dobczyce drinking water reservoir (Poland) within the frames of the European and national research projects / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka IWANICHA, Michal ŚLIWA // Chinese Journal of Geochemistry ; ISSN 1000-9426. — Tytuł poprz.: Geochemistry (English language ed.). — 2006 vol. 25 suppl., s. 191. — The 7th international symposium on Environmental geochemistry : 24–27 September, 2006, Beijing, P. R. China : [abstracts] / Chinese Academy of Sciences. The Institute of Geochemistry, The Chinese Society for Mineralogy, Petrology & Geochemistry. — Beijing ; Utrecht : Science Press ; VSP, 2006

 • keywords: mercury, sediment, ccumulation process, analytical technique, vacuum drying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Skażenie sztucznym izotopem $^{137}Cs$ gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego[The contamination of artificial $^{137}Cs$ in soils from Tatra National Park] / oprac. Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Marek Drewnik, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński, Michał Skiba, Małgorzata Kubica. — Kraków : [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej], 2006. — 1 mapa kolor.. — Mapa gleb przygotowana na podstawie: Skiba S., 1997. Mapa Gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego – skala 1:20.000 / Uniwersytet Jagielloński ; Tatrzański Park Narodowy. — Kubica B. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Skażenie sztucznym izotopem cezu $^{137}Cs$ gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego[The contamination of artificial $^{137}Cs$ in soils from Tatra National Park] / oprac. Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Marek Drewnik, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński, Michał Skiba, Małgorzata Kubica. — Kraków : [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej], 2006. — 1 mapa kolor.. — Mapa pokrycia terenu przygotowana na podstawie mapy topograficznej wydanej przez Państwową Służbę Geodezyjną i Kartograficzną w latach 1997–98 – skala 1:10 000 / Tatrzański Park Narodowy. — Kubica B. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stężenie sztucznego izotopu $^{137}Cs$ oraz naturalnego izotopu $^{40}K (Bq kg^{-1})$ w stropowej części gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego : [skala nieokreślona][Concentration of artificial $^{137}Cs$ and natural $^{40}K(Bq kg^{-1})$ in surface of soil in Tatra National Park] / oprac. Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Marek Drewnik, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński, Michał Skiba, Małgorzata Kubica. — Kraków : [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej], 2006. — 1 mapa kolor.. — Kubica B. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stężenie sztucznego izotopu $^{137}Cs$ oraz naturalnego izotopu $^{40}K (Bq kg^{-2})$ w stropowej części gleb (10 cm) Tatrzańskiego Parku Narodowego : [skala nieokreślona][Concentration of artificial $^{137}Cs$ and natural $^{40}K(Bq kg^{-2})$ in surface of soil (10 cm) in Tatra National Park] / oprac. Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Marek Drewnik, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński, Michał Skiba, Małgorzata Kubica. — Kraków : [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej], 2006. — 1 mapa kolor.. — Kubica B. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Studies on methodology of speciation of mercury in fish and sediment samples : [poster] / J. GÓRECKI, A. IWANICHA, K. STYSZKO-GROCHOWIAK, P. WOJTANOWICZ, D. Barcelo, J. GOŁAŚ // W: AquaTerra : programme of the annual AquaTerra meeting including integration workshop and general assembly : 10\textsuperscript{th} and 11\textsuperscript{th} of April 2006, Tübingen, Germany / Eberhard Karls University of Tübingen. Faculty of Modern Languages. — Tübingen : Eberhard Karls UT, 2006. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The levels of concentration of radionuclides $^{137}Cs$ and $^{40}K$ in soil and plant samples from Tatra National Park : [poster] / B. KUBICA, S. Skiba, M. Stobiński, J. GOŁAŚ, M. Tuteja-Krysa, R. Misiak // W: CHTB 2006 : 3\textsuperscript{rd} Central European conference CHemistry Towards Biology : Kraków, September 8\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th}, 2006 / eds. Konrad Szaciłowski, Grażyna Stochel ; Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2006]. — S. P-53. — Bibliogr. s. P-53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ sposobu przygotowania próbek osadów dennych na specjację operacyjną wybranych metali[The influence of sediments samples preparation of functional speciation of chosen elements] / W. RECZYŃSKI, M. JAKUBOWSKA, A. Duś, E. NIEWIARA, J. GOŁAŚ // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 204, S8-P34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zawartość radionuklidu $^{137}Cs$ w glebach i roślinach TatrConcentration of radionuclide $^{137}Cs$ in soil and plants of the Tatra Mts. / Barbara KUBICA, Stefan Skiba, Janusz GOŁAŚ, M. Stobiński // W: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych : materiały III ogólnopolskiej konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek 2005 : Zakopane, 13–15 października 2005. T.3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemii. Oddział Krakowski. — Zakopane : nakł. TPN, 2006. — Tyt. okładkowy: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek 2005. — ISBN10: 8385832963. — S. 55–63. — Bibliogr. s. 60–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: