Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gołaś, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5973-500X

ResearcherID: S-6310-2019

Scopus: 6603885241

PBN: 909940

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania akumulacji metali ciężkich w liściach wierzby z gatunku {\em Salix viminalis} zastosowanej do unieszkodliwiania osadów ściekowychStudies of heavy metals accumulation in leaves of willow {\it Salix viminalis} used for neutralisation of sewage sludge / Maciej MICHAŁOWSKI, Janusz GOŁAŚ // W: Kształtowanie środowiska : uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych : Olsztyn 26–28 czerwca 2001 r, Cz. 2 / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa [etc.]. — Olsztyn : UWM. WKŚiR. Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, 2001. — S. 518–519

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Concentration of radionuclides Cs137 and K40 and some heavy metals in soil and lichen samples from Tatra's National Park – preliminary investigation / B. Kubica, J. W. Mietelski, J. GOŁAŚ, E. Tomankiewicz, [et al.] // W: EUROECO 2001 : co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration : Kraków (Cracow), 18.–19.06.2001 : book of abstracts = EUROECO 2001 : współpraca decydentów, naukowców i praktyków na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju i integracji Europejskiej / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2001]. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Optoelectronic system of on-line measurements of unburned carbon in coal fly ash / Janusz GOŁAŚ, Henryk JANKOWSKI, Bogdan Niewczas, Janusz Piechna, Antoni Skiba, Wojciech Szkutnik, Zbigniew SZKUTNIK, Ryszarda Wartak, Cezary WOREK // W: Optoelectronic and electronic sensors IV : 13–16 June 2000, Gliwice / ed. Jerzy Frączek. — Washington : SPIE, 2001. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 4516). — ISBN10: 0-8194-4239-9. — S. 267–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.435935

5
 • Oznaczanie rtęci w próbkach gleb metodą impulsowej różniczkowej woltametrii inwersyjnej[Determination of mercury in soil samples by using inverse differential pulse voltametry] / Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4–5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” ; Fundacja Kościuszkowska. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. K13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Poszukiwania metod oznaczania organicznych związków cyny w elektronicznych płytkach telefonów komórkowych Motorola[Serach for methods of determination of organic compounds of tin in cellular phones] / Agnieszka GRYC, Janusz GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4–5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” ; Fundacja Kościuszkowska. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. K12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Spektrofotometrične doslidženija kompleksiv ruteniju (IV) z chromazurolom SThe spectrophotometric investigation of ruthenium (IV) complexes with chromazurol S / T. Vrublevs'ka, J. GOŁAŚ, O. Solovej // Vìsnik L'vìvs'kogo Unìversitetu. Serìâ hìmìčna. — 2001 no. 40, s. 152–154. — Bibliogr. s. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zawartość wybranych metali ciężkich w organach wierzby jako wskaźnik wykorzystania jej w utylizacji osadów ściekowych[Content of selected heavy metals in parts of willow as an indicator for its application to sludges utilisation] / Maciej MICHAŁOWSKI, Janusz GOŁAŚ // W: Kształtowanie środowiska : melioracje i rekultywacje oraz zagospodarowanie odpadów / Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. — Warszawa : [PAN. Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych], 2001. — (Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych ; ISSN 0084-5477 ; z. 477). — S. 411–419. — Bibliogr. s. 417–419

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: