Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Popiołek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56764723300

OPI Nauka Polska
1
  • Forecasting and monitoring of underground mineral seam exploitation influence
2
  • Możliwości modelowania zmian poziomu wód przypowierzchniowych powodowanych przez pogórnicze obniżenia terenu
3
  • Możliwości wykorzystania metody InSAR w monitoringu zagrożenia terenów górniczych
4
  • Słowo wstępne
5
  • Sposób podziemnej eksploatacji złoża jednopokładowego w filarze ochronnym szybu górniczego
6
  • Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu
7
  • Teren górniczy i pogórniczy, zasady wyznaczania i klasyfikacje przydatności do zabudowy i zagospodarowania