Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Popiołek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56764723300

OPI Nauka Polska
1
 • Forecasting and monitoring of underground mineral seam exploitation influence
2
 • Forecasting and monitoring of underground mineral seam exploitation influence
3
 • Metodyka dopuszczania do eksploatacji z uwagi na ochronę powierzchni
4
 • Możliwości modelowania zmian poziomu wód przypowierzchniowych powodowanych przez pogórnicze obniżenia terenu
5
 • Możliwości wykorzystania metody InSAR w monitoringu zagrożenia terenów górniczych
6
 • Słowo wstępne
7
 • Sposób podziemnej eksploatacji złoża jednopokładowego w filarze ochronnym szybu górniczego
8
 • Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu
9
 • Teren górniczy i pogórniczy, zasady wyznaczania i klasyfikacje przydatności do zabudowy i zagospodarowania
10
 • The application of the InSAR method in the predicting of temporary and total post-mining terrain subsidence
11
 • Wpływ eksploatacji rud miedzi na środowisko
12
 • Wpływ rozdzielczości metod falowych na efektywność rozpoznania granic nieciągłości osuwiska