Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Popiołek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56764723300

OPI Nauka Polska
1
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułForecasting and monitoring of underground mineral seam exploitation influence
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 135–149
 • keywords: survey, GIS, InSAR, subsidence, mining, deformation monitoring, levelling lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2008]
 • TytułForecasting and monitoring of underground mineral seam exploitation influence
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMetodyka dopuszczania do eksploatacji z uwagi na ochronę powierzchni
  AutorzyEdward POPIOŁEK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2008 nr 4 wyd. spec., s. 387–394
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2008]
 • TytułMożliwości modelowania zmian poziomu wód przypowierzchniowych powodowanych przez pogórnicze obniżenia terenu
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Artur KRAWCZYK
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — S. 267–272
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2008]
 • TytułMożliwości wykorzystania metody InSAR w monitoringu zagrożenia terenów górniczych
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Paweł SOPATA
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — S. 253–265
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2008]
 • TytułSłowo wstępne
  AutorzyEdward POPIOŁEK
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — S. 7–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • [referat, 2008]
 • TytułTeren górniczy i pogórniczy, zasady wyznaczania i klasyfikacje przydatności do zabudowy i zagospodarowania
  AutorzyEdward POPIOŁEK
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : II międzynarodowa konferencja : Ustroń, 4–6 czerwca 2008r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułThe application of the InSAR method in the predicting of temporary and total post-mining terrain subsidence
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Artur KRAWCZYK, Paweł SOPATA
  ŹródłoDas Markscheidewesen. — 2008 Jg. 115 Nr. 3, s. 26–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułWpływ eksploatacji rud miedzi na środowisko
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI, Krzysztof Jaśkiewicz, Małgorzata Szajt, Renata Żylińska-Dusza, Zbigniew Samokar, Stanisław Mikołajczyk
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 845–875
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [monografia, 2008]
 • TytułWpływ rozdzielczości metod falowych na efektywność rozpoznania granic nieciągłości osuwiska
  Autorzyred. nauk. Zenon PILECKI ; zespół aut.: Edward POPIOŁEK, Zenon PILECKI, Jerzy KARCZEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Jerzy Kłosiński, Adam Baranowski, Elżbieta Pilecka, Łukasz ORTYL, Joanna Pszonka, Krzysztof Krawiec ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  DetailsKraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2008. — 97, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: