Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Popiołek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56764723300

OPI Nauka Polska
1
  • Die Anwendung geophysikalischer Methoden bei der Lösung von Altbergbau-Problemen
2
  • Einfluss der Stillstandzeiten der Abbaufront auf den Verlauf von Deformationen des Gebirges anhand der Beobachtungen
3
  • Możliwości prognozowania zmian poziomu wód gruntowych powodowanych przez pogórnicze obniżenia terenu
4
  • Możliwości wykorzystania nowoczesnych metod monitorowania terenu górniczego w LGOM
5
  • Możliwości wykorzystania nowoczesnych metod monitorowania terenu górniczego w LGOM
6
  • Stan badań oraz metodyki prognoz wpływów eksploatacji górniczej
7
  • System informatyczny badań deformacji szybów górniczych
8
  • The studies on the results of periodical stopping of the exploitation front in the seams of mineral coal with the use of surveying methods
9
  • Wpływ przestojów frontu eksploatacyjnego na przebieg procesu przemieszczeń i deformacji górotworu w świetle wyników obserwacji
10
  • Zastosowanie numerycznej ewidencji pomiarów szybowych w O/ZG „Polkowice–Sieroszowice”