Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Popiołek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56764723300

OPI Nauka Polska
1
 • Nowe zasady wyznaczania filarów ochronnych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym[New principles of determination the protecting pillars in Legnica – Glogow Copper District] / Edward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 66/67, s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Prace naukowe Katedry Ochrony Terenów Górniczych w latach 1969–1999[Scientific researches of the Department of Mining Areas Protection in the period 1969–1999] / Edward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI // W: „Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska” : sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH : Kraków, 24–25 czerwiec 1999 = Science and technology in development of geodesy and environmental engineering” : scientific meeting celebrating the 80\textsuperscript{th} anniversary of the University fundation / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Kraków : AGH], [1999]. — ISBN10: 83-906804-6-7. — S. 89–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Problemy z zakresu miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych likwidowanych kopalń[Problems concerning mine surveying and protection of the mining areas of mines, being in the state liquidation] / Edward POPIOŁEK // W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków : materiały konferencji naukowo-technicznej. Szczyrk, 29.09–1.10.1999 r. / Główny Instytut Górnictwa ; Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddz. Katowice ; Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Zarządu Głównego SITG [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa] ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego ; oprac. red. Małgorzata Kuśmirek, Barbara Jarosz. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643. Seria: Konferencje ; nr 30). — S. 507–513. — Bibliogr. s. 513

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Propozycja klasyfikacji zagrożenia terenów pogórniczych likwidowanych kopalń[Possible classification of dangers to post-mining areas of liquidated mines] / Edward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI // W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków : materiały konferencji naukowo-technicznej. Szczyrk, 29.09–1.10.1999 r. / Główny Instytut Górnictwa ; Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddz. Katowice ; Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Zarządu Głównego SITG [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa] ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego ; oprac. red. Małgorzata Kuśmirek, Barbara Jarosz. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643. Seria: Konferencje ; nr 30). — S. 529–539. — Bibliogr. s. 538–539

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The analysis of integral processes regarding post-mining medium deformations / Wiesław PIWOWARSKI, Edward POPIOŁEK // W: 9th FIG International symposium on Deformation measurements : Olsztyn, 27–30 September, 1999 : abstracts / Olsztyn Uniwersity of Agriculture and Technology. The Institute of Geodesy. — [Olsztyn : s. n.], [1999]. — ISBN10: 83-88039-54-7. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wstępne wyniki analizy dotychczasowych geodezyjnych badań wpływów eksploatacji górniczej na deformacje powierzchni terenu w LGOM[Preliminary analyses results of the geodetic surveys concerning the influence of underground exploitation on the surface deformation within the area of LGOM] / Edward POPIOŁEK, Zygmunt NIEDOJADŁO, Janusz OSTROWSKI, Bożena KOTOWICZ, Ryszard Kuroiński [et al.] // W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków : materiały konferencji naukowo-technicznej. Szczyrk, 29.09–1.10.1999 r. / Główny Instytut Górnictwa ; Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddz. Katowice ; Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Zarządu Głównego SITG [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa] ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego ; oprac. red. Małgorzata Kuśmirek, Barbara Jarosz. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643. Seria: Konferencje ; nr 30). — S. 96–107. — Bibliogr. s. 107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wykorzystanie wybranych metod matematycznych do opisu pogórniczych przemieszczeń pionowych powierzchni terenu w warunkach LGOM[The application of chosen mathematical methods for estimation of surface subsidence in the LGOM region] / Jan WALASZCZYK, Edward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI // W: Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym : konferencja naukowo-techniczna poświęcona 50-leciu pracy Prof. zw. dr hab. inż. Henryka FILCKA. Kraków, 9–10 grudnia 1999 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, [1999]. — ISBN10: 83-905407-1-1. — S. 267–277. — Bibliogr. s. 277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: