Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Popiołek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56764723300

OPI Nauka Polska
1
 • Aktualny stan badań w zakresie ochrony terenów górniczych
2
 • Badania deformacji powierzchni i szlaku kolejowego przy płytkiej eksploatacji złoża rudy
3
 • Badania skutków ujawniania się przerw eksploatacyjnych na powierzchni z wykorzystaniem pomiarów tensometrycznych i geodezyjnych
4
 • Baza danych o obiektach budowlanych jako element systemu informacji przestrzennej o terenie górniczym
5
 • Comparison of geophysical and geodetic methods used for discontinuous deformation recognition on post-mining areas of zinc and lead mines
6
 • Criteria of defining the range of influence of underground mining exploitation
7
 • Die Anwendung geophysikalischer Methoden bei der Lösung von Altbergbau-Problemen
8
 • Die Bestimmung des Epizentrums abbauinduzierter Erderschütterungen auf der Grundlage von Senkungsmonitoring
9
 • Einfluss der Stillstandzeiten der Abbaufront auf den Verlauf von Deformationen des Gebirges anhand der Beobachtungen
10
 • Erfassung von bergbauinduzierten Senkungen der Tagesoberfläche mit der dlnSAR-Technik
11
 • Experience of application InSAR technology in Poland mining industry
12
 • Forecasting and monitoring of underground mineral seam exploitation influence
13
 • Geodezyjne i geofizyczne rozpoznanie zagrożenia zapadliskowego
14
 • Interferometric monitoring within protection pillars of mining areas in LGOM
15
 • Klassifizierung der Tagesoberfläche im Hinblick auf die zukünftige Nutzung beim Altbergbau
16
 • Koncepcja rozwoju bazy pomiarów deformacji szybowych w LGOM
17
 • Koncepcja udostępniania informacji o prognozowanych wskaźnikach deformacji terenu górniczego dla opinii geologiczno-górniczych
18
 • Land subsidence caused by the drainage of rock mass in the Legnica–Glogów Copper Basin (Poland)
19
 • Messtechnische Erfassung bergbaubedingter Bodenbewegungen bei gro\ss er Abbaudynamik
20
 • Mining shafts deformation research in LGOM with database project
21
 • Modeling of the rock mass behavior at KGHM Polish copper mines
22
 • Możliwości minimalizacji emisji ołowiu z szybów wydechowych kopalń LGOM
23
 • Możliwości modelowania zmian poziomu wód przypowierzchniowych powodowanych przez pogórnicze obniżenia terenu
24
 • Możliwości prognozowania zmian poziomu wód gruntowych powodowanych przez pogórnicze obniżenia terenu
25
 • Możliwości wykorzystania metody InSAR w monitoringu zagrożenia terenów górniczych