Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Popiołek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kotg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56764723300

OPI Nauka Polska
1
2
 • Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu[The manner of underground exploitation of deposit of usable minerals, especially copper ores with single layer deposit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław KŁECZEK, Edward POPIOŁEK, Zygmunt NIEDOJADŁO, Janusz OSTROWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI. — Int.Cl.: E21C 41/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214250 B1 ; Udziel. 2012-11-21 ; Opubl. 2013-07-31. — Zgłosz. nr P.382608 z dn. 2007-06-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214250B1.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja złoża rud miedzi, eksploatacja złoża minerałów

  keywords: exploitation of copper ore deposit, exploitation of mineral deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Zagrożenia górnicze OUOW „Żelazny most” w aspekcie jego rozbudowy oraz rozwoju eksploatacji złoża rudy miedziMining hazard in OUOW „Żelazny most” in the aspect of its expansion and development of copper ore deposit exploitation / Edward POPIOŁEK, Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Piotr Pluciński // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 8, s. 186–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, rudy miedzi, deformacja terenu, wstrząsy górnicze

  keywords: exploitation, copper ores, mining area deformation, mining tremors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zagrożenia górnicze OUOW „Żelazny Most” w aspekcie jego rozbudowy oraz rozwoju eksploatacji złoża rudy miedzi[Mining risks concerning OUOW ”Żelazny Most” with regard to its development and copper ore deposit exploitation] / Edward POPIOŁEK, Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Piotr Pluciński // W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 460–476. — Bibliogr. s. 476, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: