Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Piwowarski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507675521

PBN: 900609

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem601136202
201922
201611
2015312
2013211
20124121
2011422
201011
200922
200811
2007541
200622
200522
20046132
2003523
200255
2001862
2000422
199933
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem604317
201922
201611
2015321
201322
2012431
201144
201011
200922
200811
2007541
200622
200522
2004624
2003532
2002541
2001871
2000413
1999321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem60537
2019211
201611
201533
201322
2012431
201144
201011
200922
200811
2007541
200622
200522
2004642
200355
2002541
2001871
200044
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem60357
201922
201611
2015312
201322
201244
201144
201011
200922
200811
200755
200622
200522
200466
200355
200255
200188
200044
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem60852
201922
201611
2015312
2013211
201244
2011422
201011
200922
200811
200755
200622
200522
200466
200355
200255
200188
200044
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem602634
201922
201611
2015321
2013211
2012431
201144
201011
200922
200811
2007514
2006211
200522
2004624
2003532
200255
2001826
2000422
1999331
 • A random model of a nonstationary state of post-mining surface dislocations
2
 • Aktualny stan badań w zakresie ochrony terenów górniczych
3
 • Analiza niestacjonarnego procesu przemieszczeń pogórniczych – model quasilosowy
4
 • Analiza oddziaływań deformacyjnych i parasejsmicznych indukowanych działalnością górniczą na obiekt budowlany
5
 • Analiza pola deformacji pogórniczych na podstawie pomiarów w technologii GPS
6
 • Analiza ryzyka powstania szkód górniczych pod wpływem eksploatacji
7
 • Analiza trajektorii dynamiki procesu przemieszczeń pogórniczych
8
 • Analysis and risk estimation of hazards to environmental components in sub-areas of mining deformations of geological structures
9
 • Analysis of process of dislocations of surface points within area of inactive mines
10
 • Automatic analysis and recognition of the auditory brainstem response signals
11
 • Badania zmian deformacyjnych w górotworze w celu odtwarzania wartości budowlanej terenów pogórniczych
12
 • Chaotic system as a possible description of the post-mining dislocation process
13
 • Charakterystyka ewolucyjnego procesu przemieszczeń wywołanych eksploatacją podziemną
14
 • Charakterystyka i analiza nieciągłej deformacji terenu górniczego
15
 • Charakterystyka relacji dotyczącej deformacji terenu górniczego i zagrożenie obiektów
16
 • Displacement field of points in the strata affected by earlier longwall mining with pneumatic filling
17
 • Estimation of the mining damage risk in the hypothetical impact area of the concurrent processes of rock mass disorders
18
 • Estimation of the missing results of the surveys concerning a non-stationary post-mining dislocations field
19
 • Formation of the post mining subsidence as a process described by stochastic Itô's Equation
20
 • Formowanie się górniczej niecki eksploatacyjnej jako proces opisany równaniem Itô
21
 • Geomechaniczna analiza procesu deformacji ośrodka w otoczeniu dawnej płytkiej eksploatacji górniczej z wykorzystaniem obserwacji geodezyjnych
22
 • Geotechniczne i geofizyczne badania dla oceny stateczności skarp
23
 • Geotechniczne i geofizyczne badania zmian gęstości i parametrów wytrzymałościowych materiałów wewnątrz składowisk odpadów dla oceny stateczności skarp
24
 • Kilka uwag do prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu
25
 • Koncepcja geoprzestrzennego systemu informacji o terenie górniczym