Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Piwowarski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507675521

PBN: 900609

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza ryzyka powstania szkód górniczych pod wpływem eksploatacji
2
 • Analiza trajektorii dynamiki procesu przemieszczeń pogórniczych
3
 • Estimation of the mining damage risk in the hypothetical impact area of the concurrent processes of rock mass disorders
4
 • Estimation of the missing results of the surveys concerning a non-stationary post-mining dislocations field
5
 • Formowanie się górniczej niecki eksploatacyjnej jako proces opisany równaniem Itô
6
 • Geotechniczne i geofizyczne badania zmian gęstości i parametrów wytrzymałościowych materiałów wewnątrz składowisk odpadów dla oceny stateczności skarp
7
 • Kilka uwag do prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu
8
 • Mathematical modelling of post-mining dislocations kinetics as a quasi-random process
9
 • Model relacyjny – wyniki pomiaru a ilościowy opis procesu losowego
10
 • Modeling of discontinuous deformations over shallow post-mining voids in the rock mass
11
 • Nieliniowe efekty kształtowania się pogórniczych deformacji powierzchni i górotworu w świetle wyników pomiarowych
12
 • O równoważności odwzorowania procesu przemieszczeń pogórniczych względem wyników obserwacji
13
 • Określenie czasu trwania poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu dla warunków jednej z kopalń GZW
14
 • On some randomness phenomena occuring during the process of the formation of the post mining subsidence
15
 • Pogórnicze deformacje terenu a zagrożenia obiektów budowlanych
16
 • Problem estymacji parametrów modelu
17
 • Propozycja prognozowania deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją dwóch ścian w górotworze nienaruszonym
18
 • Przemieszczenia górnicze terenu, obciążone deformacją losową
19
 • Przykład niewłaściwej oceny przyczyn powstania uszkodzeń budynku na terenach górniczych
20
 • Sposób podziemnej eksploatacji złoża jednopokładowego w filarze ochronnym szybu górniczego
21
 • Teren górniczy a obiekty budowlane – założony system deformacyjny
22
 • The characteristics of the kinematics of the post-mining dislocation process
23
 • The influence of extraction speed on the value of the coefficient of subsidence rate
24
 • Uszkodzenia obiektu budowlanego na terenie górniczym – identyfikacja przyczyn i zagrożeń
25
 • Weryfikacja relacji dla poziomych przemieszczeń pogórniczych w teorii S. Knothego