Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Piwowarski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507675521

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza trajektorii dynamiki procesu przemieszczeń pogórniczych
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI, Jan Zych
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2011 t. 6 z. 1, s. 189–202
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułEstimation of the missing results of the surveys concerning a non-stationary post-mining dislocations field
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoGeodezja i Kartografia. — 2003 t. 52 z. 3, s. 153–166
4
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułFormowanie się górniczej niecki eksploatacyjnej jako proces opisany równaniem Itô
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI, Piotr Bugiel
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2003 nr 5, s. 30–31
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeotechniczne i geofizyczne badania dla oceny stateczności skarp
  AutorzyEdward STEWARSKI, Wiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoGeoinżynieria : drogi, mosty, tunele. — 2007 nr 3, s. 36–38
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułMathematical modelling of post-mining dislocations kinetics as a quasi-random process
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoGeodezja i Kartografia. — 2000 T. 49 z. 1, s. 21–38
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułModel relacyjny – wyniki pomiaru a ilościowy opis procesu losowego
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. 1, s. 75–90
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułNieliniowe efekty kształtowania się pogórniczych deformacji powierzchni i górotworu w świetle wyników pomiarowych
  AutorzyJan PIELOK, Wiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2001 t. 57 nr 4, s. 1–4
10
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułOkreślenie czasu trwania poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu dla warunków jednej z kopalń GZW
  AutorzyMirosław Chudek, Piotr Strzałkowski, Wiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1715. Górnictwo. — 2006 z. 271, s. 7–16
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOn some randomness phenomena occuring during the process of the formation of the post mining subsidence
  AutorzyPiotr Bugiel, Wiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2004 t. 20 z. 2, s. 77–87
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułProblem estymacji parametrów modelu
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 435–444
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPropozycja prognozowania deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją dwóch ścian w górotworze nienaruszonym
  AutorzyJan Zych, Wiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 3, s. 101-106
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPrzemieszczenia górnicze terenu, obciążone deformacją losową
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2012 t. 7 z. 1, s. 147–162
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułSzacowanie ryzyka powstania szkody górniczej
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2006 t. 62 nr 6, s. 22–28
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułThe characteristics of the kinematics of the post-mining dislocation process
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoGeodezja i Kartografia. — 2004 vol. 53 no. 3/4, s. 143–157
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułThe influence of extraction speed on the value of the coefficient of subsidence rate
  AutorzyPiotr Strzałkowski, Wiesław PIWOWARSKI, Roman Ścigała
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2019 vol. 24 no. 4, s. 331–341. — tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n4/5strzalkowski.pdf
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułUszkodzenia obiektu budowlanego na terenie górniczym – identyfikacja przyczyn i zagrożeń
  AutorzyWojciech KOCOT, Wiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2011 t. 6 z. 1, s. 95–107
19
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWeryfikacja relacji dla poziomych przemieszczeń pogórniczych w teorii S. Knothego
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI, Piotr Bugiel
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1480. Górnictwo. — 2000 z. 246, s. 311–322
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWpływ lokalnej, przypowierzchniowej budowy geologicznej na deformacje powierzchni terenu w warunkach podziemnej eksploatacji górniczej
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wiesław PIWOWARSKI, Włodzimierz MOŚCICKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 1, s. 18–26