Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Piwowarski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kotg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507675521

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza trajektorii dynamiki procesu przemieszczeń pogórniczych
2
 • Estimation of the mining damage risk in the hypothetical impact area of the concurrent processes of rock mass disorders
3
 • Estimation of the missing results of the surveys concerning a non-stationary post-mining dislocations field
4
 • Formowanie się górniczej niecki eksploatacyjnej jako proces opisany równaniem Itô
5
 • Geotechniczne i geofizyczne badania dla oceny stateczności skarp
6
 • Mathematical modelling of post-mining dislocations kinetics as a quasi-random process
7
 • Model relacyjny – wyniki pomiaru a ilościowy opis procesu losowego
8
 • Modeling of discontinuous deformations over shallow post-mining voids in the rock mass
9
 • Nieliniowe efekty kształtowania się pogórniczych deformacji powierzchni i górotworu w świetle wyników pomiarowych
10
 • Określenie czasu trwania poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu dla warunków jednej z kopalń GZW
11
 • On some randomness phenomena occuring during the process of the formation of the post mining subsidence
12
 • Problem estymacji parametrów modelu
13
 • Propozycja prognozowania deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją dwóch ścian w górotworze nienaruszonym
14
 • Przemieszczenia górnicze terenu, obciążone deformacją losową
15
 • Szacowanie ryzyka powstania szkody górniczej
16
 • The characteristics of the kinematics of the post-mining dislocation process
17
 • The influence of extraction speed on the value of the coefficient of subsidence rate
18
 • Uszkodzenia obiektu budowlanego na terenie górniczym – identyfikacja przyczyn i zagrożeń
19
 • Weryfikacja relacji dla poziomych przemieszczeń pogórniczych w teorii S. Knothego
20
 • Wpływ lokalnej, przypowierzchniowej budowy geologicznej na deformacje powierzchni terenu w warunkach podziemnej eksploatacji górniczej