Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Piwowarski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507675521

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu osiadania terenu pod wpływem sekwencyjnej eksploatacji górniczej dwóch ścian na większej głębokości z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych[The analysis of the process of ground subsiding under the influence of sequential exploitation of two walls as carried out at a greater depth with the use of geodetic surveys] / Jan Zych, Wiesław PIWOWARSKI // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XXI konferencja naukowo-techniczna : Rybnik, październik 2014 / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Rybnik : SITG, 2014. — ISBN: 978-83-927613-5-8. — S. 82–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Miary równoważności odwzorowań procesu przemieszczeń pogórniczych względem wyników obserwacji[The measures of representation equivalence concerning the process of post-mining dislocations analysed with regard to survey results] / Wiesław PIWOWARSKI, Jan Zych // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XXI konferencja naukowo-techniczna : Rybnik, październik 2014 / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Rybnik : SITG, 2014. — ISBN: 978-83-927613-5-8. — S. 91–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ryzyko zagrożeń obiektów w rejonach pogórniczych i strategie decyzyjneThe risk of danger to objects in post-mining regions and decision-making strategies / Wiesław PIWOWARSKI, Zygmunt NIEDOJADŁO // W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Krynica-Zdrój, 10–12 czerwca 2015 : streszczenia referatów. — [Kraków : AGH], [2015] + Dysk Flash. — S. 26–27. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ lokalnej, przypowierzchniowej budowy geologicznej na deformacje powierzchni terenu w warunkach podziemnej eksploatacji górniczejImpact of local, surface geological structure on deformations on the land surface under the conditions of underground mining exploitation / Zygmunt NIEDOJADŁO, Wiesław PIWOWARSKI, Włodzimierz MOŚCICKI, Tomasz STOCH, Paweł SOPATA, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK // W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Krynica-Zdrój, 10–12 czerwca 2015 : streszczenia referatów. — [Kraków : AGH], [2015] + Dysk Flash. — S. 20. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: deformacje powierzchni terenu, budowa geologiczna, badania geofizyczne

  keywords: land surface deformations, geological structure, geophysical research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: