Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Piwowarski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kotg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507675521

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • A random model of a nonstationary state of post-mining surface dislocations
2
 • Aktualny stan badań w zakresie ochrony terenów górniczych
3
 • Analiza niestacjonarnego procesu przemieszczeń pogórniczych – model quasilosowy
4
 • Analiza oddziaływań deformacyjnych i parasejsmicznych indukowanych działalnością górniczą na obiekt budowlany
5
 • Analiza pola deformacji pogórniczych na podstawie pomiarów w technologii GPS
6
 • Analiza ryzyka powstania szkód górniczych pod wpływem eksploatacji
7
 • Analiza trajektorii dynamiki procesu przemieszczeń pogórniczych
8
 • Analysis and risk estimation of hazards to environmental components in sub-areas of mining deformations of geological structures
9
 • Analysis of process of dislocations of surface points within area of inactive mines
10
 • Automatic analysis and recognition of the auditory brainstem response signals
11
 • Badania zmian deformacyjnych w górotworze w celu odtwarzania wartości budowlanej terenów pogórniczych
12
 • Chaotic system as a possible description of the post-mining dislocation process
13
 • Charakterystyka ewolucyjnego procesu przemieszczeń wywołanych eksploatacją podziemną
14
 • Charakterystyka i analiza nieciągłej deformacji terenu górniczego
15
 • Charakterystyka relacji dotyczącej deformacji terenu górniczego i zagrożenie obiektów
16
 • Displacement field of points in the strata affected by earlier longwall mining with pneumatic filling
17
 • Estimation of the mining damage risk in the hypothetical impact area of the concurrent processes of rock mass disorders
18
 • Estimation of the missing results of the surveys concerning a non-stationary post-mining dislocations field
19
 • Estymacja modeli regresji typu zagrożenie obiektów budowlanych a wskaźniki deformacji terenu górniczego
20
 • Formation of the post mining subsidence as a process described by stochastic Itô's Equation
21
 • Formowanie się górniczej niecki eksploatacyjnej jako proces opisany równaniem Itô
22
 • Geomechaniczna analiza procesu deformacji ośrodka w otoczeniu dawnej płytkiej eksploatacji górniczej z wykorzystaniem obserwacji geodezyjnych
23
 • Geotechniczne i geofizyczne badania dla oceny stateczności skarp
24
 • Geotechniczne i geofizyczne badania zmian gęstości i parametrów wytrzymałościowych materiałów wewnątrz składowisk odpadów dla oceny stateczności skarp
25
 • Kilka uwag do prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu