Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Piwowarski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507675521

PBN: 900609

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Analiza oddziaływań deformacyjnych i parasejsmicznych indukowanych działalnością górniczą na obiekt budowlany
2
 • Analiza pola deformacji pogórniczych na podstawie pomiarów w technologii GPS
3
 • Analiza ryzyka powstania szkód górniczych pod wpływem eksploatacji
4
 • Analiza trajektorii dynamiki procesu przemieszczeń pogórniczych
5
 • Analysis and risk estimation of hazards to environmental components in sub-areas of mining deformations of geological structures
6
 • Analysis of process of dislocations of surface points within area of inactive mines
7
 • Automatic analysis and recognition of the auditory brainstem response signals
8
 • Badania zmian deformacyjnych w górotworze w celu odtwarzania wartości budowlanej terenów pogórniczych
9
 • Chaotic system as a possible description of the post-mining dislocation process
10
 • Charakterystyka ewolucyjnego procesu przemieszczeń wywołanych eksploatacją podziemną
11
 • Charakterystyka i analiza nieciągłej deformacji terenu górniczego
12
 • Charakterystyka relacji dotyczącej deformacji terenu górniczego i zagrożenie obiektów
13
 • Estimation of the mining damage risk in the hypothetical impact area of the concurrent processes of rock mass disorders
14
 • Estimation of the missing results of the surveys concerning a non-stationary post-mining dislocations field
15
 • Formation of the post mining subsidence as a process described by stochastic Itô's Equation
16
 • Formowanie się górniczej niecki eksploatacyjnej jako proces opisany równaniem Itô
17
 • Geotechniczne i geofizyczne badania dla oceny stateczności skarp
18
 • Geotechniczne i geofizyczne badania zmian gęstości i parametrów wytrzymałościowych materiałów wewnątrz składowisk odpadów dla oceny stateczności skarp
19
 • Kilka uwag do prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu
20
 • Możliwości minimalizacji emisji ołowiu z szybów wydechowych kopalń LGOM
21
 • Możliwości prognozowania zmian poziomu wód gruntowych powodowanych przez pogórnicze obniżenia terenu
22
 • Niestacjonarne przemieszczenia pogórnicze jako proces rosnący
23
 • Określenie czasu trwania poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu dla warunków jednej z kopalń GZW
24
 • On some randomness phenomena occuring during the process of the formation of the post mining subsidence
25
 • O równoważności odwzorowania procesu przemieszczeń pogórniczych względem wyników obserwacji