Wykaz publikacji wybranego autora

Zygmunt Niedojadło, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


  • 2023

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

    [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

    [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8701-5851 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56764668100

PBN: 5e709208878c28a04738edec

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
  • A comparison of methods for propagating surface deformation uncertainties in model parameters
2
  • An analysis of the interaction during simultaneous use of copper ore and salt deposits in the LGOM mines with regard to displacement and deformation of rock mass
3
  • Badania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowych
4
  • Der Einfluss der Pikotage in Tübbingschächten des LGOM auf die Verteilung und die Dynamik vertikaler Deformationen
5
  • Die Abschätzung der noch zu erwartenden Bodenbewegungen im Bereich der stillgelegten Steinkohlenbergwerke
6
  • Die Analyse der Einwirkung des alten, oberflächennahen Kohlenbergbaus auf das Gelände und die Bebauung der Stadt Jaworzno (Polen)
7
  • Die Anwendung geophysikalischer Methoden bei der Lösung von Altbergbau-Problemen
8
  • Dokładność Numerycznego Modelu Terenu tworzonego w oparciu o satelitarny pomiar GPS
9
  • Dokładność prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na szyby w warunkach LGOM
10
  • Eignung des vorhandenen Nivellementnetzes auf dem Gebiet des Oberschlesischen Steinkohlenreviers sowie der GPS-Technik zum Anschluss der Messungen von residualen Deformationen in der Umgebung der stillgelegten Bergwerke
11
  • Funkcje aproksymujące przeciętny przebieg wskaźników deformacji dla wyznaczania parametrów rozproszenia losowego pogórniczych przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu
12
  • Genauigkeitsabschätzung der Prognosen von abbaubedingten Einwirkungen auf die Schächte in LGOM
13
  • Horizontal displacements in view of \emph {a priori} and \emph {a posteriori} modeling
14
  • Influence of model parameter uncertainties on forecasted subsidence
15
  • Klassifizierung der Tagesoberfläche im Hinblick auf die zukünftige Nutzung beim Altbergbau
16
  • Lokalne zmiany wektorów przemieszczenia w czasie nad eksploatacją górniczą
17
  • Mining hazards analysis with simultaneous minig copper ores and salt deposits in LGOM (Legnica-Głogów Copper Belt) mines with regard to dynamic influences
18
  • Modelowanie przemieszczeń poziomych w teorii Knothego-Budryka dla warunków LGOM
19
  • Możliwości wykorzystania pogórniczych niecek obniżeniowych do oszacowania objętości pustek w zrobach poeksploatacyjnych
20
  • Nutzung der Radarinterferometrie beim Monitoring von stillgeleten Bergbaugebieten
21
  • Ocena i prognozowanie końcowych wpływów eksploatacji w rejonach zlikwidowanych zakładów górniczych
22
  • Podstawy wymiarowania i eksploatacji szybowych filarów ochronnych
23
  • Porównanie wyników obserwacji wysokościowych z pomiarem szerokości szczelin pikotażowych w szybie L-IV O/ZG „Lubin”
24
  • Problem von Maßstab- und Koordinatensystemkorrelation für Karten des alten und gegenwärtigen Bergbaus im Oberschlesischen Steinkohlenrevier
25
  • Problematyka eksploatacji złoża miedzi z filarów ochronnych szybów w warunkach LGOM